Összesen 2958979 látogató
Összesen 5647 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.11.29.

Feltöltő : Nagykőrös 89 megtekintés

Nagykőrös Város Önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTÕL

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

MEGHÍVÓ

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti díszterem Nagykőrös, Szabadság tér 7.

KÖZMEGHALLGATÁS

 
  1. M8-M44 gyorsforgalmi utak módosított terveinek ismertetése

Előadó: Tómán Lajos osztályvezető, UTIBER Kft.

 
  1. Állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselőinek közérdekű kérdései, javaslatai

"MINDENKÉP(P)EN NAGYKÕRÖS 2018." FOTÓPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE

A díjakat átadja: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

NAPIREND

 
  1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 
  1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 
  1. Az épített örökség védelméről szóló 5/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 
  1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásárok és piacok rendjéről szóló 12/2012. (111.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 
  1. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 8/2011. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 
  1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 
  1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/1995. (XI.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Kustár Tamás települési képviselő

 
  1. A köztisztviselők illetményrendszeréről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

9. Interpellációk

 

10.                   Az M8-M44 gyorsforgalmi utak módosított tervének Nagykőrös közigazgatási területét érintő vonatkozásai

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

11.                   Nagykőrös településrendezési eszközeinek teljeskörű felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

12.                   Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapdokumentumainak módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

13.                   Javaslat a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ magasabb vezetői beosztására történő pályázat kiírásra

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

14. Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Munkaterve 2019.

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

15. A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény stratégiai tervének jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

16. Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő Nagykőrös, Ceglédi u. 26. sz. alatti ingatlan fejlesztése

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

17. Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

18. A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ alapító okirata törzskönyvi bejegyzéshez szükséges módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

19. 2017. évi szakmai vizsgálat eredménye a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások vonatkozásában

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

20. Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző

 

21. Nagykőrös város Önkormányzat tulajdonában lévő Dalmady utca 4., 8., 10. szám alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

22. Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő Nagykőrös, Hősök tere 4-5. sz. alatti bírósági ingatlan kezelői feladatainak rendezése

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

23. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2018. 1-9. havi kontrolling beszámolója

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 

24. Nagykőrös város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításának versenyeztetése

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

25. Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzata 2019. évi integrált kockázatkezelési intézkedési tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

26. Javaslat a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

27. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. november 1. — 2018. október 31. közötti tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző

 

28. Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervére

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

29. Tájékoztatók

 

1) Tájékoztató a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2018. szeptember és október hónapjaiban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 

2) Tájékoztató a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ nyitva tartási rendjéről

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

3) Tájékoztató a 2018/2019. évi téli üzemeltetési feladatok ellátására való felkészülésről

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

4) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. szeptember 20. és 2018. november 15. közötti időszakának jelentősebb tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző

 

5) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

6) Tájékoztató a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Nagy Balázs bizottsági elnök

 

7) Tájékoztató az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök

 

8) Tájékoztató a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: G. Kovács Sándor bizottsági elnök

 

9) Tájékoztató az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

Előterjesztő: Sebestyénné Angyal Zsuzsanna bizottsági elnök

ZÁRT ÜLÉS

 

30. Nagykőrös Város Önkormányzata által a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. között kötött tagi kölcsön megkötésére

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

ZÁRT ÜLÉS

 

31. A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi karbantartási és felújítási terve

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

ZÁRT ÜLÉS

Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Esetleges távolmaradását az 53/550-314-es telefonon szíveskedjen bejelenteni.

 

Nagykőrös, 2018. november 22.

 

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

Összesen 42 napirendi pont