Összesen 3031548 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.12.06.

Feltöltő : Százhalombatta Önkormányzata 33 megtekintés

 

Százhalombatta Város Önkormányzatának

POLGÁRMESTERÉTÕL

2441 Százhalombatta, Szent István tér 3. PF.14.

TEL: (06-23)542-111        FAX: (06-23)542-113

E-mail: polghiv@mail.battanet.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

2018. december 06-án (csütörtökön) 09.30 órakor

 

tartja ülését, amelyre ezúton meghívom.

 

 

Helye: Városháza I. emeleti nagyterme

         (Százhalombatta, Szent István tér 3.)

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1./    Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

 

        Előadó:    Polgármester

Szám:     10-262/2018.

 

Az előterjesztést később küldi meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

2./    Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

 

        Előadó:    Polgármester

Szám:     10-263/2018.

 

Az előterjesztést később küldi meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

3./    Javaslat a közrend, közbiztonság fokozottabb javítása érdekében szükséges intézkedések meghozatalára

 

Előadó: Polgármester

Szám: 10-277/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

 

4./    Javaslat az Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és Gimnázium tetőfelújítás tervezési feladatának elvégzésére

 

  Előadó: Polgármester

          Szám: 10-292/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 27-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

* * *

 

ALAPÍTÓI ÜLÉS

 

 

5./    Javaslat a Sporthalom Kft. intézkedési tervének elfogadására

 

Előadó:  Sporthalom Kft. Ügyvezetője

Szám:   10-272/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

6./   Javaslat a Sporthalom Kft. részére kölcsön nyújtására

 

Előadó: Sporthalom Kft. Ügyvezetője

Szám: 10-274/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

* * *

 

 

7./    Javaslat a Sporthalom Kft. vizsgálati státuszjelentésének elfogadására

 

Előadó:  Sporthalom Kft. Ügyvezetője

Szám:   10-269/2018.

 

       

Az előterjesztést 2018. november 27-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

8./      Javaslat a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó:  Polgármester

Szám:    10-291/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 22-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

 

 

 

 

 

9./    Javaslat Százhalombatta Város Polgármestere részére jutalom megállapítására

 

Előadó:  Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság Elnöke

Szám:   10-273/2018.

 

 

Az előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

10./ Javaslat a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó:  Polgármester

Szám:   10-278/2018.

 

Az előterjesztéseket 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

11./ Javaslat a Delfinekkel Együtt az Autistákért Alapítvány kérelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó:  Polgármester

Szám:    10-294/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 28-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

12./ Javaslat a Sérültekért Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatára és meghosszabbítására

 

          Előadó:  Polgármester

        Szám:   10-275/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 22-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

13./ Javaslat használatba adási szerződés meghosszabbítására Százhalombatta Város Önkormányzata és az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület között

 

Előadó:  Polgármester

        Szám:   10-276/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

 

 

 

 

 

14./ Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

 

Előadó:  Polgármester

Szám:   10-270/2018., 10-270/2018/2.

 

A 10-270/2018. sz. előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg, a 10-270/2018/2. sz. előterjesztést később küldi meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

15./ Javaslat a kerékpárút fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározás

 

Előadó:  Polgármester

Szám:   10-271/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 27-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

                

 

 

16./ Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.16.) Ör. sz. rendelet módosítására

 

Előadó:  Polgármester

Szám:    10-264/2018. 10-264/2018/2-7.

 

Az előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

17./ Javaslat a Barátság Kulturális Központ tagintézményeinek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó:  Polgármester

        Szám:   10-281/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 23-án küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

18./ Javaslat Százhalombatta várossá nyilvánításának 50. évfordulójára tervezett ünnepségsorozattal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó:  Polgármester

        Szám:   10-280/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 22-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

 

 

 

 

 

19./ Tájékoztató a Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal Százhalombattát érintő beruházás aktuális helyzetéről

 

Előadó:  Polgármester

Szám:   10-266/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 22-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

20./ Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének meghatározására

 

Előadó:  Polgármester

        Szám:     10-268/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 21-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

21./ Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások átminősítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

  Előadó: Polgármester

          Szám: 10-279/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 21-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

 

 

22./ Egyebek

 

* * *

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 

1./    Javaslat a "Kultúráért Százhalombatta Díj" odaítélésére

 

Előadó:  Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság Elnöke

Szám:   10-267/2018.

 

Az előterjesztést 2018. november 22-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal.

 

* * *

Állandó meghívottak:

 

- Pest megye 08. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője

- Város díszpolgára

- Pest Megyei Kormányhivatal képviselője

- Pest Megye Közgyűlésének százhalombattai képviselője

- Görög Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

- Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

- Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

- Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője

- Százhalombatta Város Önkormányzatának Aljegyzője

- Polgármesteri Hivatal Irodavezetői

- Százhalombatta Város Önkormányzatának könyvvizsgálója

- Érdi Járási Hivatal Vezetője

 

* * *

 

Meghívottak:

 

1. - 2. napirendi pontokhoz:

- Dr. Berzéki Ferenc

  Százhalom Egészségügyi Központ Főigazgatója

 

3. sz. napirendi ponthoz:

- Nogula Tamás rendőr alezredes

Érdi Rendőrkapitányság Mb. Kapitányság vezető

- Kucsera Csaba r. százados

Százhalombattai Rendőrőrs Mb. Parancsnoka

 

 

4. sz. napirendi ponthoz:

- Málnási-Szász Myrtill
ÉSZC Százhalombattai Széchényi István Szakgimnáziuma és Gimnázium Igazgatója

- Pergel Antal

Érdi Szakképzési Centrum Főigazgatója

 

5, 6, 7. sz. napirendi pontokhoz:

- Fekete László

Sporthalom Kft. Ügyvezetője

 

 

8. sz. napirendi ponthoz:

- Janovszky Károly

SZÁKOM Kft. Ügyvezetője

 

11. sz. napirendi ponthoz:

- Jerkus Tibor Istvánné Dr. Kovács Erika Ph.D.

Delfinekkel Együtt az Autistákért Alapítvány Elnöke

 

12. sz. napirendi ponthoz:

- Sérültekért Alapítvány Elnöke

Komlós Péter

 

 

13. napirendi ponthoz:

- Illéssy Mátyás

Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület Elnöke

 

 

 

15. napirendi ponthoz:

- Horváth Zoltán tervező

Horváth Project Mérnöki Iroda Kft.

 

16. sz. napirendi ponthoz:

- Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője

-  Városi Családsegítő és Gondozási Központ gazdasági vezetője, Csillag Gabriella

-  Valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője

- Valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnöke és tagjai

- Valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság könyvvizsgálója

- Dr. Túrós András

Országos Polgárőr Szövetség Elnöke

- Nagy György

Magyar Sportlövők Szövetség Elnöke

- Sarkadi János Alelnök

Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesület

 

17. napirendi ponthoz:

- Szigetvári József

Barátság Kulturális Központ Igazgatója

- Imre János

Korshak Kft. Ügyvezetője

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kérem, esetleges távolmaradását előzetesen szíveskedjék jelezni a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkormányzati Irodáján, az 542-218-es telefonszámon.

 

Százhalombatta, 2018. november 29.

 

                                                           

 

                                      Tisztelettel,   

 

 

                                                                                            Vezér Mihály Ph.D.

                                                                               Polgármester

Összesen 23 napirendi pont