Összesen 3125728 látogató
Összesen 6084 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.12.11.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 36 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

 

Meghívó

 

A Képviselő-testület 2018. december 11-én (kedden) 18.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

 

 

Napirend-tervezet:

 

 
 1. Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

                        Előadó:  Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Munkaterv

 

 
 1. Településrendezési terv, és Helyi Építési Szabályzat elfogadása

                        Előadó:Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - 1. melléklet: határozati javaslat melléklete (Településszerkezeti Terv)

                   - 2. melléklet: Rendelet 1. melléklete (Szabályozási Terv

 

 
 1. MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. és a Szigethalom Város Önkormányzat együttműködése

                        Előadó: Fáki László polgármester

             Melléklet:

- Együttműködési megállapodás

 

 

4.       Szigethalom Hrsz:5246/8, természetben a Kakukkfű utcához tartozó ingatlanrész eladása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - tulajdoni lap

                   - értékbecslés

                   - térkép részlet

 

 
 1. 2019. évi  belső ellenőrzési ütemterv

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. melléklet - elemzések, általános felmérések

         - 2. melléklet - folyamatok kockázata és ellenőrzése

         - 3. melléklet - Erőforrás és megvalósítás

         - 4. melléklet - belső ellenőrzési munkaterv

         - 5. melléklet - Kapacitás

 

 
 1. Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítása

                        Előadó:Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. melléklet: Módosító okirat_VSZK

                   - 2. melléklet: Egységes alapító okirat_VSZK

 

 
 1. Városi Szabadidőközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

                        Előadó:Fáki László polgármester

            Melléklet:

                        - VSZK SZMSZ

 

 

8.        Szigethalom Város Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési terv 2019-2023 elfogadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - Melléklet- 2018-2023. évi HEP

 

 

9.        Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - Melléklet_Rendelet módosításokat jelölő szerkezetben

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzatának 2018. évi II. számú előirányzat-módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a módosítással.

2. számú melléklet: A rendelet-tervezet mellékletei: 2018. évi I. előirányzat-módosítás mellékletei

 

 

11.     Elvi döntés 2019. évi fejlesztési hitel felvételéről

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési tárgyú rendeleteinek deregulációja

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 

13.      Közterület használatáról szóló rendelet módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - jelenleg hatályos rendelet 2 melléklete

 

 
 1. A szigethalmi piac körüli parkolási rendről szóló 29/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Parkolási rendelet javításokat jelölő szerkezetben

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Szolgálati férőhelyek felülvizsgálata

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                        - Császár Viktória Éva kérelme

 

 
 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Interpellációk, kérdések

 

 
 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. elbírálása - zárt ülés

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Bursa pályázatok 2019. táblázat  

 

 

 

 

Szigethalom, 2018. december 6.    

                                                 

                                                                                         Fáki László s.k.

                                                                                                                polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető

Összesen 20 napirendi pont