Összesen 3289112 látogató
Összesen 6416 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.12.12.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 57 megtekintés

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében

a Képviselő-testület ülését 2018. december 12-én (szerda) 8:30 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Napirend: 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

3.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére (A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása)

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

4.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

 

5.) Budaörs Város önkormányzat 2018. évi költségvetésének i-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

6.) A Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója 2018. évi tevékenységéről

 

7.) Javaslat Budaörs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

 

8.) Javaslat Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

 

9.) Javaslat ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

 

10.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

 

11.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról (PostART)

 

12.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy résgére vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbításáról (BABtér)

 

13.) A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

 

14.) A Városi Sportcsarnok 2019. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

 

15.) Magyar Drámáért Alapítvány támogatási kérelme

 

16.) Együttműködési megállapodás megkötése az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal

 

17.) Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazására pótelőirányzat biztosítása

 

18.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, - 098/5 hrsz, MÁV vasúti terület (097 hrsz.) - 4071/8-, 407116-, 407111-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására elkészült Tervdokumentáció véleményezési szakaszra való megküldése, valamint a 4073 ingatlan értékesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

 

19.) Helyi értékvédelmi támogatás - 2018.

 

20.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

 

21.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC), a BTC Zrt. támogatása a Magyar Teniszszövetség által

 

22.) Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikája

 

23.) Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

 

24.) Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

 

25.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

26.) Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme

 

27.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3, 4003/4 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről

 

28.) Döntés a Budaörs, 7400145 hrsz-ú, természetben a Hóvirág utcában található 161 m2 és a Budaörs, 7637 hrsz-ú Hóvirág utca területéből használt cca. 37 m2 terület értékesítéséről

 

29.) Döntés a Budaörs, Budapesti út 90/a szám alatti, 3078 helyrajzi számú ingatlan kerítésére vonatkozóan

 

30.) A Budaörs, Ibolya utca 80. sz. alatti 792013 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

31.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. sz. alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

 

32.) Törsviz Kft. "v.a." székhelyén (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.) lévő épülettartozékok megvásárlása

 

33.) Előminősített cégek listájának módosítása (2018/2.)

 

34.) Közbeszerzési szakjogi szolgáltatás igénybevétele

 

35.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

36.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Éves Ellenőrzési Munkaterve

Előterjesztő: dr. Bocsi István jegyző

 

37.) A Polgármester II. félévi jutalma

Előterjesztő: Dr. Ritter Gergely képviselő

 

38.) Budaörs Város önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Kisfalvi Péter elnök

 

39.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Hauser Péter elnök•

 

40.) Javaslattétel Díszpolgári címre (1) - ZÁRT ülésen

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

41.) Javaslattétel Díszpolgári címre (2) - ZÁRT ülésen

Előterjesztő: Kálóczi Imre alpolgármester

Budaörs, 2018. december 05.

 

Wittinghoff Tamás

polgármester

Összesen 41 napirendi pont