Összesen 2992648 látogató
Összesen 5715 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésére 2018.12.12.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 64 megtekintés

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2018. december 12-én (szerdán) 13.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó rendkívüli ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

 

 

 

1.                 Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

2.                 Javaslat bizottsági alelnök megválasztására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.                 Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő döntés meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

4.                 Javaslat Főpolgármesteri Keretből alapítványok támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

5.                 Javaslat a Testvérvárosi Program keretében a "Jó gyakorlatok terjesztése az önkormányzati társadalmi kapcsolatok terén" c. projekthez való csatlakozásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                 Javaslat az Elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

7.                 Javaslat a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

8.                 Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosító számú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

9.                 Javaslat a főváros patkánymentesítéssel kapcsolatos többletfeladatokhoz szükséges forrás biztosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

10.            Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Kemény Ferenc Sportlétesítmény - fejlesztési Program megvalósításhoz szükséges, IX. és XXI. kerületi területekre vonatkozó eseti módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

11.            Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program II. területre vonatkozó (SZT. MARGIT KÓRHÁZ) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

12.            Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

13.            Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2018. december 18-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.            Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

15.            Javaslat Budapest Főváros Lokalizációs tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.            Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

17.            Megelőzési fokozat bevezetése a 69/2008. (XII.10.) Főv. Kgy. szmogriadó rendeletében

Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta

 

 

18.            Fővárosi Drogprevenciós Stratégia megalkotása

Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta

 

 

Tájékoztató:

 

 

1.            A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság döntése a "Javaslat az Üllői út és a Nagykőrösi út XVIII.kerületi szakaszának felújítására" tárgyú közgyűlési előterjesztésről

(A tájékoztatót későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

 

A rendkívüli ülés összehívását a napirendek sürgőssége indokolja.

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2018. december "…."

 

 

 

 

  Tarlós István

                                                                                            főpolgármester

 

 

Összesen 19 napirendi pont