Összesen 3006287 látogató
Összesen 5739 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.12.12.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 32 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                       15/2018. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 12-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évben végzett munkájáról

 

Előadó:   Rácz Tamás, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

 

 

1.4. Tájékoztató a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatairól

 

Előadó:   Alvári Csaba főépítész

 

 

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról 

 

Előadó:   Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés az intézményi ellátásban alkalmazandó élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról szóló 40/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

           

            Előadó:   Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.2. Előterjesztés a Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására

 

            Előadó:          Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Előterjesztés a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatokról szóló 26/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

 

            Előadó:          Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

3.5. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára

 

            Előadó:          Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.6. Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

            Előadó:          Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés a Jászság Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

 

3.8. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi folyószámla hitelszerződésének megkötésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.9. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének elfogadására

 

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

3.10. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve jóváhagyására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.11. Előterjesztés Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Beszteri Éva, Jászberény Város Óvodai Intézményének vezetője

 

 

3.12. Előterjesztés gyermekek átmeneti otthoni ellátására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.13. Előterjesztés a Jászberény, Fürdő utca 2. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló 19/2014. (I. 15.) határozat módosítására

 

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3.14. Előterjesztés a jászberényi 2599/1 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan, 733 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adására

 

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3.15. Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 140/2018. (V. 16.) határozat módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.16. Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.17. Előterjesztés a jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác stny. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.18. Előterjesztés a jászberényi 4682 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola u. 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használatba adására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.19. Előterjesztés Jászberény, 07/12, 07/13, hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.20. Előterjesztés a jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.21. Előterjesztés a jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű ingatlan részterületeinek bérbeadására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.22. Előterjesztés jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2018. december 5.

 

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 27 napirendi pont