Összesen 2992638 látogató
Összesen 5715 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.12.13.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 66 megtekintés

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2018. december 13-án (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2018. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása (643. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

2.    Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

3.    A térfelügyeleti rendszer 2019. évi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása (645. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

4.    Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozása (642. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

5.    Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (646. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

6.    A Budapest Főváros X. kerület, Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak árapasztó medre, Ladányi utca és Keresztúri út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (647. számú előterjesztés)

  Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

7.   A Budapest Főváros X. kerület, Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, Halom utca, Kápolna utca és a Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (648. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

8.    Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi alakulásáról (602. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

9.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan követelések kivezetése (630. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

10.  A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása (598. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

11.  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés (622. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

12.  A Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés módosítása (625. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

13.  A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2018. évi ellenőrzési tervének módosítása és 2019. évi ellenőrzési terve (618. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

14.  A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és két új kuratóriumi tag kijelölése (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

15.  A "Kőbányai Komposztálási Program - 2019" elnevezésű pályázat kiírása (614. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

16.  A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme (599. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

17.  A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatása (600. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

18.  A Kőbányai Görög Önkormányzat támogatása (612. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

19.  A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve (621. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

20.  Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (615. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

21.  Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről (605. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

 

 

22.  Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről (616. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

    

 

23.  Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 1. X. emelet 40. szám alatti lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről (631. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

24.  A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 34. alagsori szinten lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése (632. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

25.  A Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló értékesítése (633. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

26.  A Budapest X., Újhegyi út 13. szám alatti, 42450/2 hrsz.-ú ingatlanon új uszoda építéséről és a meglévő uszoda komplex felújításáról szóló 123/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat visszavonása (624. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - az érintett kérelmére - zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

27.  Egyes intézményvezetői illetmények rendezése (604. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

28.  A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyben benyújtott részletfizetés iránti méltányossági kérelme (620. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

29.  Dr. Pálfi Tamás közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme (619. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

30.  A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése (623. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

31.  Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren található pavilon fennmaradása iránti kérelme (595. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

32.   Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (611. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

 

      Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2018. december 12-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a Haller.Zsuzsanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

 

 

Budapest, 2018. december 7.

 

 

 

                                             Üdvözlettel,  

 

 

D. Kovács Róbert Antal     

Összesen 32 napirendi pont