Összesen 3031438 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.01.17.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 48 megtekintés

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2019. január 17-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2019. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.    A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész összegének módosítása (32. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

2.    Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása (31. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

3.    A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (17. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

4.    A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (30. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

5.    A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program (29. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

6.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása (9. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

7.    A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. módosítása (36. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

8.    A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2019/2020. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése (3. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

 

9.    Beszámoló az Óhegy Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről (13. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

10.  Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása (8. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

11.  A kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének biztosítása (12. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

12.  A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (15. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

13.  A lejárt határidejű, végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő határozatok (10. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián

 

 

14.  Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-II. havi várható likviditási helyzetéről (34. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

 

15.  Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (23. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

16.  A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (24. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

17.  A Budapest X. kerület, Maglódi út 105/B D. épület földszint 41. szám alatt lévő lakás elidegenítése (25. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

18.  A Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére történő használatba adása (33. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

19.  A BKV Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (7. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

20.  László Ágnes közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (14. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

21.  Marton Edvárd Jenő közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (16. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

22.  A HUNGAROPHARMA Zrt.  közterület-használati ügyben benyújtott kérelme (26. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

23.  A PerfActa Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (27. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

24.  Scherbák Zsuzsa közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti ügyében benyújtott fellebbezése (28. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

25.  Az 1102 Budapest, Állomás utca 14. szám alatti Társasház közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (11. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

26.  Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (4. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

      Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2019. január 16-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a Haller.Zsuzsanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2019. január 11.

 

 

 

                                             Üdvözlettel,  

 

 

D. Kovács Róbert Antal     

Összesen 26 napirendi pont