Összesen 3031440 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2019.01.24.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 34 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2019. január 24.

(csütörtök)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Szalai János

             6. Tóth József

             7. Varga László

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

8.                                                                                                           Halász János

 

Később érkezett: 9. Ruff Mátyás

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 24-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 35 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt javasolja. Amennyiben nincs észrevétel, más javaslat, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 1    Száma: 19.01.24/1/0/A/KT

Ideje: 2019. január 24 08:36

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 24-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

1/2019. (I. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 24-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a rendkívüli ülés napirendjével kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e kérdés. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 2    Száma: 19.01.24/2/0/A/KT

Ideje: 2019. január 24. 08:36

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 24-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés Taksony SE Sporttelep fejlesztésére (NB III. szintre)

 

4.    Előterjesztés a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásról szóló pályázat beadásáról, 2019. évi illetményalap emeléséről

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

2/2019. (I. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 24-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony SE Sporttelep fejlesztésére (NB III. szintre)

4.    Előterjesztés a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásról szóló pályázat beadásáról, 2019. évi illetményalap emeléséről

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY SE SPORTTELEP FEJLESZTÉSÉRE (NB III. SZINTRE)

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Taksony SE első csapata ősz óta az NB III-ban játszik. A jelenlegi infrastruktúra nem alkalmas arra, hogy a mai NB III-as játékhoz szükséges feltételeket teljesítse. Ebből kifolyólag az SE koncepciótervet készíttetett arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló infrastruktúra hogyan bővíthető a kívánt szintre. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Ruff Mátyás képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 8 (nyolc) főre emelkedett.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a bizottsági ülésen jelen volt az SE elnöke is és részletes tájékoztatást adott a tervezett beruházásról, indokairól. Hangsúlyozza, hogy a beruházás nem az önkormányzat költségvetését terheli. A finanszírozáshoz szükséges összeget az SE teremti elő. A kivitelezés várhatóan a következő év elejére fejeződik be. (Először a műfüves pálya tervezett beruházásait fejezik be). A Bizottság a tulajdonosi hozzájárulás megadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Kiemeli, hogy az NB III-as szinttel a Magyar Labdarugó Szövetség az ehhez szükséges feltételek és infrastruktúra megteremtéséhez a TAO támogatáson keresztül lehetőséget biztosít. Megerősíti, hogy a Taksony SE a pályázathoz szükséges önerőt is igyekszik előteremteni. Megjegyzi, hogy az önkormányzat az infrastruktúra fenntartásában segítséget nyújt. A pálya elkerítésével kapcsolatban utal rá, hogy az értéket védeni kell, de az SE tagjaként azt bárkinek lehetősége van használni. Jelzi, hogy a tulajdonos jóváhagyását követően indulhat el az engedélyes tervszintű dokumentáció elkészítése. A beruházás várható megvalósítása 2019 őszén kerül sor, amennyiben az SE az NB III-ban marad, akkor 2020-as szezont tudja itthon megkezdeni. Érdeklődik, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 3    Száma: 19.01.24/3/0/A/KT

Ideje: 2019. január 24 08:41

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés Taksony SE Sporttelep fejlesztésére (NB III. szintre)

1. javaslat: Határozat Taksony SE Sporttelep fejlesztésére (NB III. szintre)

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a mellékelt koncepcióterv alapján a Taksony Sportegyesület beruházásában a Fő úti Sporttelep NB III. szintre történő fejlesztése megtörténjen azzal, hogy a beruházás költségviselője a Taksony Sportegyesület.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

3/2019. (I. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a mellékelt koncepcióterv alapján a Taksony Sportegyesület beruházásában a Fő úti Sporttelep NB III. szintre történő fejlesztése megtörténjen azzal, hogy a beruházás költségviselője a Taksony Sportegyesület.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A KIEGYENLÍTÕ BÉRRENDEZÉSI ALAP TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZAT BEADÁSÁRÓL, 2019. ÉVI ILLETMÉNYALAP EMELÉSÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a pályázaton indulást támogatja. Kiemeli, hogy az illetményalap emelés a munkaerő megtartás fontos eszköze. A hivatali állományról pozitívan nyilatkozik. Közli, hogy a pályázat a 2019. évre vonatkozik. A Bizottság az illetmény alap megemelését és a pályázaton indulást javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a pályázaton indulásról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 4    Száma: 19.01.24/4/0/A/KT

Ideje: 2019. január 24 08:43

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásról szóló pályázat beadásáról, 2019. évi illetményalap emeléséről

1. javaslat: Határozat a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásról szóló pályázat beadásáról, 2019. évi illetményalap emeléséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az igénylés feltételeként vállalja, az illetményalap Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 Ft-ban történő megállapítását 2019. január 1-vel.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

4/2019. (I. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az igénylés feltételeként vállalja, az illetményalap Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 Ft-ban történő megállapítását 2019. január 1-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A rendkívüli ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 8 óra 44 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

Áncsán Mihály

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn