Összesen 3031441 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.01.29.

Feltöltő : Budapest, XV. kerületi Önkormányzata 63 megtekintés

Ülésszám: 2/1-1/2019.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2019. január 29-én (kedden)

 

16.00 órára összehívom,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

 

 

 

Budapest, 2019. január 17.

 

 

Tisztelettel:

 

 

                                                                                              Németh Angéla

                                                                                              polgármester

 

 

 

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

 

 

 

Interpellációk:

 

 

1.           Cégvezetéstől eltiltott személy felügyelő bizottsági tagsága

(Ikt.sz. 2/96-245/2018. sz. anyag)

Interpellált: Németh Angéla polgármester

Interpelláló: Lehoczki Ádám képviselő

 

 

 

 

 

 

Nyilvános ülés:

 

 

1.        Előterjesztés a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról szóló rendelet megalkotásáról, illetve a XV. kerületben élő vagy tanuló fiatalok önkormányzati elismeréséről és támogatásáról szóló rendelet módosításáról                                                                                                   "R"

(Ikt.sz. 2/2-5/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

2.        Előterjesztés szénmonoxid érzékelő rendszer beszerzésének támogatásáról - a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról                                                                             "R"

(Ikt.sz. 2/2-6/2019. sz. anyag)

 Előterjesztő: Németh Angéla polgármester

 

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

 

3.        Előterjesztés a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői) pályázatának elbírálásáról

(Ikt.sz. 2/2-7/2019. sz. anyag)

 Előterjesztő: Németh Angéla polgármester

 

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

 

4.        Előterjesztés a "Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem" díj adományozásáról

(Ikt.sz. 2/2-8/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

 

5.        Előterjesztés a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezető tisztségviselőinek szóló utasításról a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban

    Ikt.sz. 2/2-9/2019. sz. anyag)

    Előterjesztő: Németh Angéla polgármester

 

 

6.        Előterjesztés a 2019. évre javasolt vállalkozásfejlesztési programról

(Ikt.sz. 2/2-10/2019. sz. anyag)

          Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

7.        Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önkormányzataival kapcsolatos együttműködési megállapodásról

(Ikt.sz. 2/2-11/2019. sz. anyag)

          Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

8.        Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról

(Ikt.sz. 2/2-12/2019. sz. anyag)

          Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

9.        Előterjesztés bérleti szerződések jóváhagyásáról

(Ikt.sz. 2/2-13/2019. sz. anyag)

          Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

10.     Előterjesztés a Szántóföld utcai új tornacsarnok megvalósításához szükséges döntésekről

(Ikt.sz. 2/2-14/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

11.     Előterjesztés a Deák utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról

(Ikt.sz. 2/2-15/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:  Németh Angéla polgármester

 

 

12.     Előterjesztés a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Szándékozik-e a kerület vezetése felújítani a Veresegyház utcát?)

(Ikt.sz. 2/2-16/2019. sz. anyag mely a bizottsági ülést követően kerül kiküldésre)

 Előterjesztő: Király Csaba bizottsági elnök

 

 

13.     Előterjesztés a Jogi és Ügyrendi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Mit tett és tesz az Önkormányzat a veszélyes anyagokkal történő fűtés megakadályozására?)

(Ikt.sz. 2/2-17/2019. sz. anyag, mely a bizottsági ülést követően kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Matlák Gábor bizottsági elnök

 

Tájékoztatók:

 

 

1.      Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

(Ikt.sz. 2/2-18/2019. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

 

 

 

Egyebek

Összesen 16 napirendi pont