Összesen 3024047 látogató
Összesen 5788 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.01.30.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 61 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

 

M E G H Í V Ó

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2019. január 30-án (szerdán) 14.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

 

1.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

 

2.    Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

3.    Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.

 

A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata.

 

Huszár Gábor polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti kérelme.

 

Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.

 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.

 

Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek.

 

"Helyi termékek a helyi asztalokra - testvérvárosi napok" pályázati projekt benyújtása.

 

"Modern kori vértanúság" pályázati projekt benyújtása.

 

1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Rendezési terv módosítása - teljes eljárás - állami főépítészi záróvélemény ismertetése.

 

A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése.

 

Parkolási rendelet módosítása, Hunyadi utca 1579/1 hrsz-ú terület fizető parkoló rendszerbe történő bevonása.

 

Szociális rendelet módosítása.

 

Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítására.

 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan hasznosítása.

 

Első lakáshoz jutók támogatása.

 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.

 

Közmeghallgatás.

 

 

 

 

III. EGYEBEK

 

 

Szentgotthárd, 2019. január 23.

 

                                                                                         Huszár Gábor

                                                                                          polgármester

Összesen 23 napirendi pont