Összesen 2959269 látogató
Összesen 5661 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.02.28.

Feltöltő : Kiskunmajsa 126 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2019.  február 28. napján  14:00  órakor tartandó rendes ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 

1.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.    Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évre  várható összegei

 

3.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2019.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

 

4.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  4/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

5.    Új mini bölcsőde pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásához kapcsolódó személyi ügyekben meghozandó döntés

 

6.    IPA pályázat kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez  és a PRAG  eljárás lefolytatásához szükséges fedezet megelőlegezése

 

7.    Az 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 6120  Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő  u. 9. szám alatti, 4099/3 hrsz. ingatlan önkormányzati épület fejlesztése tárgyban benyújtandó adatlappal kapcsolatos döntések

 

8.    2018. évben céljelleggel adott  működési és felhalmozási célú  támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása

 

9.    Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai  Egyesülete részére kártérítés fizetése

 

10.  Civil szervezetek 2019. évi támogatása

 

11.  Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

 

12.  Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 

13.  Tomori Pál Katolikus  Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium  Intézményi Tanácsába  tag delegálásának visszavonása

 

14.  A központi buszmegálló üzemeltetéséről szóló  62/2016.(III.31.) határozat visszavonása

 

15.  A kiserdőben lévő fák tervszerű ritkításáról szóló  248/2015.(IX.24.) határozat visszavonása

 

16.  A GINOP-7.1.3-2015 kódszámú "gyógyhelyek komplex turisztikai  fejlesztéséhez" kapcsolódó termőföld végleges más célú  hasznosítása a 0206/22 hrsz-ú területen tárgyú  292/2016.(XI.11.) határozat visszavonása

 

17.  A csapadékvíz elvezető projekt  kapcsán kikerülő föld felhasználásáról

 

18.  Farkas Gábor területvásárlási kérelme az ipari parkban (0296/68 hrsz)

 

19.  A Szent Gellért  Katolikus  Általános Iskola  és Óvoda kérelmére a Kiskunmajsa, Szent László  u. 11. szám alatti 1566  hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló  228/2018.(XII.20.) határozat módosítása

 

20.  Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század Bács-Kiskun Megyei  Egység helyiség bérleti  kérelme

 

21.  Kolompár Katalin szociális lakásbérleti kérelme

 

22.  A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018. évi tevékenységéről

 

23.  Simonyi  Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

 

24.  Grape-Vine Kft. kérelme szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére

 

25.  Képviselői indítvány a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére  játék  és óvodai  fejlesztéshez szükséges eszközök, szakmai anyagok vásárlásának támogatására

 

26.  A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett, tanya, legelő  területek szántó művelés ágú  területre módosításáról szóló  88/2017.(III.30.) határozat módosítása

 

27.  2019. évi média keret  kötelezettségvállalással nem  terhelt  maradványa összegeinek felhasználása

 

28.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2019. február 22.

 

 

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

Összesen 28 napirendi pont