Összesen 2959267 látogató
Összesen 5661 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.03.13.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 40 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                      4/2019. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 13-án 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

2. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

2.1. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

            Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

2.2. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására

 

            Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

                      Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

2.3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

 

            Előadó: Bozóki Jánosné, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetője

 

 

2.4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

 

            Előadó: Tóth Mónika, a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

  vezetője

 

 

2.5. Előterjesztés a Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.6. Előterjesztés Jászberény város településrendezési terve részterületeket érintő módosításának az elfogadására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

2.7. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületet érintő módosítására a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással a hrsz.: 759 és 760/4 ingatlanok vonatkozásában

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

2.8. Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról szóló 161/2018. (VI. 13.) határozat módosítására

 

Előadó:   Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.9. Előterjesztés a Talentum Alapítvány támogatására

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

2.10. Előterjesztés a Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének jóváhagyására

 

Előadó: Kovács Péter, a Városi Könyvtár intézményvezetője

 

 

2.11. Előterjesztés Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.12. Előterjesztés a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására

 

            Előadó: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

2.13. Előterjesztés Jászberény Város 2019. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadására

 

Előadó: Lányi László, PH Városüzemeltetési irodavezető

 

 

2.14. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.15. Előterjesztés munkásszállás kialakítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.16. Előterjesztés a jászberényi 3915/A/6 hrsz-ú és a 3915/A/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére és vételárának megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

 

2.17. Előterjesztés a jászberényi 5914 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésére és vételárának megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.18. Előterjesztés a jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadására irányuló nyilvános versenytárgyalás kiírására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.19. Előterjesztés a jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.20. Előterjesztés Jászberény város közéleti hetilapja, a Jászkürt Újság kiadásának nyilvános pályázat útján történő meghirdetése

 

Előadók:        Balogh Béla önkormányzati képviselő

                 Bobák Zsolt önkormányzati képviselő

             Budai Lóránt önkormányzati képviselő

             Dr. Gedei József önkormányzati képviselő

 

 

2.21. Előterjesztés a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet és a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 14/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadók:        Balogh Béla önkormányzati képviselő

                 Bobák Zsolt önkormányzati képviselő

             Budai Lóránt önkormányzati képviselő

             Dr. Gedei József önkormányzati képviselő

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2019. március 6.

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 23 napirendi pont