Összesen 3392679 látogató
Összesen 6728 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budapest Főváros Közgyűlésére 2019.03.27.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 101 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

N a p i r e n d e k:

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

1.           Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.           Javaslat a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

4.           Javaslat a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

 

5.           Javaslat az Elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó biztosítéki szerződések technikai módosítására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

6.           Javaslat a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ értékesítésére a Magyar Állam részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

7.           Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyására, valamint megvalósítási megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

8.           Javaslat a Budapest XXIII., 195271/159 hrsz.-ú ingatlan közfeladat-ellátáshoz igazodó, közös tulajdoni helyzetének telekalakítással vegyes átruházással történő megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.           Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert területének bővítéséhez a MÁV Zrt. feladatellátásához nem szükséges, kiszabályozott területek ingyenes tulajdonba adására vonatkozó kérelem előterjesztésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

10.       Javaslat a KSZT szerinti telekalakítással kialakuló Budapest XII. ker. 9814/9 hrsz.-ú közterületi ingatlan közfeladat-ellátás céljára történő átadására Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.       Javaslat az M1-M7 csomópont telekalakítási ütemébe illeszkedő, a végleges forgalomba helyezési engedély megszerzéséhez szükséges, a Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló Bp. XI. 2802; 2803; 2810/20 és 2810/21 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítási szerződés elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.       Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

13.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére új telephely biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

14.       Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

15.       Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 575/2018. (V. 30.) számú határozatával zárolt 4,5 Mrd Ft BKV Zrt. beruházási forrásának feloldására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.       Javaslat a BKV Zrt. Alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.       Javaslat "XVII. kerület, Cinkotai út és Keresztúri út összekötése" feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

18.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között megkötendő éves közszolgáltatási szerződések elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

19.       Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság  2019. évi közterület tisztántartási közszolgáltatási szerződésének megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.       Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződésének megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.       Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződése és a közlekedésszervezői éves melléklet megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.       Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2019. évi költségvetésben szereplő egyes beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosításainak jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.       Javaslat a BFVT Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

24.       Javaslat a fővárosi KEHOP projektlistával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

25.       Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terve (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) XXIII. kerület, Soroksár egyes területeire vonatkozó eseti módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.       Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.       Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.       Javaslat a Budapest II., Széll Kálmán téren meglévő kamerarendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.       Javaslat a "Városok az emberekért" c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

30.       Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

31.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

32.       Javaslat szociálpolitikai, köznevelési és kulturális intézmények, illetve társaságok bérfejlesztésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Bagdy Gábor

 

 

33.       Javaslat éves szerződések (közszolgáltatási szerződések, finanszírozási megállapodások, együttműködési megállapodás) megkötésére és támogatások biztosítására a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó szervezetekkel

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

34.       Javaslat megállapodások megkötésére a szociálpolitikai és a köznevelési ágazatba tartozó szervezetekkel (Budapest Esély Nonprofit Kft., Motiváció Alapítvány, Bethlen Gábor Alapítvány, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Menhely Alapítvány)

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Bagdy Gábor

 

 

35.       Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata támogatásából megvalósuló "Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése" feladat többletforrásának biztosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Bagdy Gábor

 

 

36.       Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

37.       Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

38.       Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabály módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

39.       Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. feladatkörét érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

40.       Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére és meglévő közterületnév egy részének átnevezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

41.       Javaslat a felülvizsgált Budapesti Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégia elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

42.       Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésében a 2019. évi kompenzáció és díjtétel átvezetésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

43.       Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének és 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

44.       Javaslat a KEHOP-1.2.0-15-2016-00020 jelű, "Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten" című projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

45.       Javaslat közlekedési és klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témájú pályázatok benyújtására a Horizont 2020 programba

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

46.       Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évi alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

47.       Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztéséhez szükséges megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Szeneczey Balázs

 

 

48.       Javaslat a kulturális, turisztikai, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

49.       Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság önkéntes programjához kapcsolódóan

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

50.       Javaslat a 2021. évi kosárlabda Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

51.       Javaslat előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadására a Szent István Sportegyesület által kialakítandó sportcsarnokra vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

52.       Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

53.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő  személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

54.       Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

55.       Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

56.       Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

 

 

57.       Döntés díszpolgári cím adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

 

Tájékoztató:

 

 

1.            Tájékoztató a 2019. február 1. és február 28. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

B u d a p e s t, 2019. március "…."

 

                                                                                         Tarlós István

                                                                                        főpolgármester

Összesen 58 napirendi pont