Összesen 3031846 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2019.03.28.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 18 megtekintés

 M E G H Í V Ó

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését

2019. március 28-án (csütörtök) 13.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

Siófok, Fő tér 1.

Javaslat az ülés napirendjére:

 

1./ Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzatai rendelet módosítása

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

(rendeletalkotás)

 

2./Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016.(XII.19) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző/Jogi és Szervezési Osztály

(rendeletalkotás)

 

3./Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti Működési Szabályzata

Előterjesztő: Laki Judit, intézményvezető

 

4./A Siófok 2020 Munkacsoport 2019. évi működése, tagjai, Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök/Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

5./Létszámigény Siófok Város Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központ részére 1 fő szociális diagnózis készítő esetmenedzser személyében 2019. április 01-től

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória megbízott intézményvezető

 

6./ A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória megbízott intézményvezető

 

7./Siófok Város Gondozási Központja alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály 2

 

8./Siófoki Nagystrandon lévő Plázs üzemeltetésére kiírt pályázat értékelése

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató/Balaton-parti Kft.

 

9./Siófoki Jégkikötővel kapcsolatos beszámoló és pénzügyi elszámolás

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató/ Balaton-parti Kft.

 

10./MTÜ szabadstrand fejlesztés pályázattal kapcsolatos beszámoló

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató/Balaton-parti Kft.

 

11./Siófok 50 rendezvénysorozat átfogó pénzügyi elszámolása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató/ Balaton-parti Kft.

 

12./Határozott időtartamú bérleti jogot átruházó szerződés jóváhagyása (TBJ Kft.)

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató/ Balaton-parti Kft.

 

13./Siófoki Tankerületi Központ kérelmére intézményi átszervezési javaslat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Osztály

 

14./A Siófok, Szent László u. 13. sz. alatti (4077 és 4076/1 hrsz.) ingatlanok értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

15./Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira április hónap vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/Jogi és Szervezési Osztály

 

16./Korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatás szállítási költségének átvállalása

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző/Hatósági Osztály

 

17./Üresen álló önkormányzati lakás bérbeadási jogcímének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

18./A Beszédes József sétány 77C Társasház előtti babajátszótér áthelyezésének ügye

Előterjesztő: Szajcz Adrián frakcióvezető

 

19./Javaslat a bizottsági alap felosztására a 2019. év vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

20./Képviselő-testületi hozzájárulás megadása a Nemzeti Erőforrás Bizottság döntése szerint a "civil szervezetek támogatása" pályázatok elbírálása során alapítványok részére megállapított támogatás(ok) kifizetésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

(A 20./ napirendhez tartozó előterjesztés utólag kerül megküldésre a pályázat

beadási és elbírálási határidő okán!)

 

21./Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

 

22./Kálmán Imre Kulturális Központ személyi változásai

Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató

 

23./Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

24./A polgármester 2019. évi cafetéria-juttatása

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

 

25./Polgármester és az alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

 

26./Egyebek

Az ülés keretében zárt ülésen tárgyalni javasolt egy napirendi téma az önkormányzati SzMSz 19. § (1) a) pontja értelmében:

1./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-05323-9/2018 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

2./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-05358-9/2018 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

3./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-05413-9/2018 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

4./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-05414-9/2018 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

5./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-05569-9/2018 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

6./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-05579-9/2018 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

7./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-00107-9/2019 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

8./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-00110-9/2019 számú, NAKNy 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

9./ Egyebek

Az előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

S i ó f o k, 2019. március 20.

Tisztelettel:

Dr. Lengyel Róbert

polgármester

Összesen 26 napirendi pont