Összesen 3031845 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2019.04.09.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 32 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2019. április 09.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Szalai János

             5. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.                                                                                                           Áncsán Mihály

7.                                                                                                           Halász János

8.                                                                                                           Ruff Mátyás

9.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 09-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 02 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszonyt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 70 Száma: 19.04.09/1/0/A/KT

Ideje: 2019. április 09 08:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 09-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármestert választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

70/2019. (IV. 09.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 09-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármestert választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 71 Száma: 19.04.09/2/0/A/KT

Ideje: 2019. április 09 08:03

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 09-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásra a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában történő felújítási munkálatokhoz

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

71/2019. (IV. 09.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 09-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásra a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában történő felújítási munkálatokhoz

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSRA A TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TÖRTÉNÕ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOKHOZ

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az iskolában egy fejlesztő helyiségből szeretnének mosdót kialakítani és ehhez kérik a tisztelt tulajdonos települési önkormányzat hozzájárulását. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Sajnálja, hogy fel kell áldozni a fejlesztő szobát. Közli, hogy a kérelemben az átalakítás indokaként a megnövekedett gyermeklétszámot jelölték meg. Emlékei szerint egy ellenőrzés tárta fel azt a hiányosságot, hogy a gyermeklétszámnak nem megfelelő mennyiségű mosdó és illemhely áll rendelkezésre. Véleménye szerint a kérelemben nem a pontos indok került megfogalmazásra. Természetesen támogatja az átalakítást.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Támogatja a mosdó kialakítását. A rajzból számára nem derült ki pontosan, hogy a fejlesztő szoba hol helyezkedik el.

 

Tóth József képviselő

Úgy látja, hogy fontos a mosdó kialakítása. Elmondja, hogy egy-két évvel ezelőtt szülői értekezleten is elhangzott ez a probléma. Támogatja a mosdó kialakítását.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy a Kormányhivatal hívta fel a fenntartó figyelmét egy szülő panaszára, hogy az emeleten is szükséges mosdót kialakítani. Így indult el a folyamat. Az emeleten a jobb oldali részen található ez a helyiség. (régen könyvtár volt)..

 

Kreisz László polgármester

Igazat ad abban képviselő asszonynak, hogy nem a valós indok került megfogalmazásra a kérelemben. Visszaadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy elnök úr javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy legyen egy bejárás az iskolában. Sürgeti ennek lebonyolítását. (Érdeklődik, hogy hány terem van az emeleten, hány gyerek tartózkodik az adott emeleten..)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 72 Száma: 19.04.09/3/0/A/KT

Ideje: 2019. április 09 08:03

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásra a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában történő felújítási munkálatokhoz

1. javaslat: Határozat tulajdonosi hozzájárulásra a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában történő felújítási munkálatokhoz

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola régi "A" épület 1. emeletén történő mosdó kialakításhoz, valamint a tervezett mosdó felújításhoz a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony kérelmében foglaltak alapján hozzájárul.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

72/2019. (IV. 09.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola régi "A" épület 1. emeletén történő mosdó kialakításhoz, valamint a tervezett mosdó felújításhoz a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony kérelmében foglaltak alapján hozzájárul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 8 óra 07 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn