Összesen 3441204 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.04.10.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 74 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                      5/2019. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 10-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi szakmai munkájáról

 

Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

 

Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokságának parancsnoka

 

 

 

 

2.2. Beszámoló Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról (később kerül postázásra)

 

Előadók: dr. Tóth Péter, r. ezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

 

 

2.3. Beszámoló Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2018. évi időarányos megvalósulásáról (később kerül postázásra)

 

Előadók: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés a követelésekről való lemondás eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

            Előadó:          Dr. Szabó Tamás polgármester

  Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

3.2. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására

 

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

3.3. Előterjesztés a jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadására kiírt nyilvános pályázat elbírálására

 

Előadó: Tamás Zoltán, a Munkacsoport elnöke

 

 

3.4. Előterjesztés a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásába tartozó, jászberényi köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemények kialakítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Előterjesztés a Cori-Kör Alapítvány támogatására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke              

 

 

3.6. Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés a jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.8 Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, "Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben" című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.9. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan

 

Előadók: Balogh Béla önkormányzati képviselő

            Bobák Zsolt önkormányzati képviselő

   Budai Lóránt önkormányzati képviselő

   Dr. Gedei József önkormányzati képviselő

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2019. április 3.

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 15 napirendi pont