Összesen 3465541 látogató
Összesen 6866 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.04.17.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 48 megtekintés

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE 

2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

Telefon: 06123 447 817

FAX: 06123 447 819

E-mail: polgarmester@budaors.hu

www.budaors.h u

Meghívó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében

a Képviselő-testület ülését 2019. április 17-én (szerda)

8.30 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Napirend:

 

 

1.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, - 09815 hrsz, -MÁV vasúti terület (097 hrsz.) 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása — jóváhagyás, rendeletalkotás

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

3.) A Felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

4.) Az Esély Szociális Társulás és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3212013.0/1.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

5.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

7.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2019. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

8.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői meg bízásához

9.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartás('Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

 

10.) Rendőrségi szerződés módosítás (közalkalmazotti)

 

11.) Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme

 

12.) Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évről

 

13.) Helyközi közösségi közlekedés költségtérítési hozzájárulásának fizetéséről szóló megállapodás módosítása

 

14.) Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

 

15.) Céltartalék felszabadítása Vackor óvoda udvarfelújítása II. ütem és Kincskereső Óvoda új játszóeszköz kihelyezés

 

16.) Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12. napján a Budaörs önkormányzat tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítása

 

17.) A TÖR S Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

 

18.) Támogatás elfogadása az 1. sz. főút - Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez

 

19.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbeadására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

20.) Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

21.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

22.) A Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosítására vonatkozó támogatás átadása a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára

 

23.) Javaslat a jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlására, valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítására

 

24.) A 2019. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása 25.) 2018. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

26.) Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása, pályázat meg hirdetése

 

27.) Civil szervezetek 2018. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

28.) Civil pályázatok elbírálása — budaörsi civil szervezetek tevékenységének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

29.) Átcsoportosítás KMISB keretre

 

30.) Tagok és póttagok megválasztása a szavazatszámláló bizottságokba

 

31.) Döntés a BSC 1924 Futball Kft. kérelméről

 

32.) Budaörs, 717814 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés megvalósítására forrás átcsoportosítás

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

33.) Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére — ZÁRT ülésen

 

34.) Fiatalkorúak büntető eljárásában eljáró ülnök választása — ZÁRT ülésen

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Budaörs, 2019. április 10.

 

Wittinghoff Tamás

polgármester

Összesen 32 napirendi pont