Összesen 3031840 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére 2019.04.25.

Feltöltő : Szolnok MJV Önkormányzata 59 megtekintés

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2019. április 25-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza Hubay Ferenc Díszterme (Szolnok, Kossuth tér 9.)

 

 

Javasolt napirendek:

 

Nyílt ülésre:

 

Beszámoló:

 

1.  Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Egedi István r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

 

Önálló képviselői indítvány:

 

2.  Előterjesztés az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 30/2017.(XI.6.) önkormányzati rendelet módosítására, és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Radócz Zoltán önkormányzati képviselő

 

Költségvetési tárgyú előterjesztések:

 

3.  Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

4.  Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Személyügyi tárgyú előterjesztések:

 

5.  Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének megbízására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

6.  Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek megbízására
Előadó:
Szalay Ferenc polgármester

 

Gazdasági társaságok beszámolói:

 

7.  Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására(pótlólagos)

Előadó: Patkós Imre ügyvezető

              Ignácz Ervin ügyvezető

 

 

8.  Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előadó: Rózsa József ügyvezető igazgató

 

 

9.  Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előadó: Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

 

 

10. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előadó: Andrási Imre ügyvezető

 

 

11. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Andrási Imre ügyvezető

 

 

12. Előterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti, Zöld Ház társasház 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2019. évi üzemeltetési terv elfogadására(pótlólagos)

Előadó: Andrási Imre ügyvezető

 

 

13. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására(pótlólagos)

Előadó: Kovács Ákos ügyvezető

 

 

14. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 Lits László ügyvezető igazgató

 

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:

 

15. Előterjesztés belterületi infrastruktúra és zöldterületek fejlesztésével összefüggő intézkedésekre (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

16. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:

 

17. Előterjesztés a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményei átszervezésének véleményezésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

18. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-ellenes stratégiája és 2018. évi cselekvési programjának aktualizálására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

19. Beszámoló a Szolnok város részére ellátást nyújtó, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett, továbbá egyéb szociális intézmények szakmai munkájáról

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

20. Előterjesztés alapítványok támogatására(pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Városmarketinggel kapcsolatos beszámoló:

 

21. Beszámoló a városmarketing és turisztikai feladatok végrehajtásáról

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Településrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

 

22. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítására(pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:

 

23. Előterjesztés a Mátyás királyút 20. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Választáshoz kapcsolódó előterjesztések:

 

24. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

25. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló 57/2018. (III.14.) sz. közgyűlési határozat módosítására (pótlólagos)

Előadó: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

 

Ellenőrzéshez kapcsolódó előterjesztések:

 

26. Előterjesztés a 2018 évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

27. Tájékoztató a 2018. évi bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

 

Jelentés, tájékoztató:

 

28. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására(pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

 

 

29. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról(pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

Zárt ülésre:

 

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:

 

1.  Előterjesztés az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére 2019. évben végzendő felújítások, beruházások meghatározására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

2.  Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésekre

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Díj adományozás:

 

3.  Előterjesztés a 2019. évi "Szolnok Díszpolgára" cím adományozására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

Szolnok, 2019. április 11.

 

 

                                                                           Szalay Ferenc

 

 

Összesen 32 napirendi pont