Összesen 3392899 látogató
Összesen 6729 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.04.25.

Feltöltő : Kiskunmajsa 149 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2019.  április  25. napján  14:00  órakor tartandó rendes  ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

Napirend:

 

 

1.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.    Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatos kérelme

 

3.    Busi Lajos  támogatási kérelme gyermeknap megtartásához

 

4.    Hunor  Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság Kiskunmajsa támogatási kérelme

 

5.    2018. évi beszámoló a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásáról

 

6.    Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkák költségeinek megelőlegezése

 

7.    Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című  pályázati felhívásra.

 

8.    Új mini bölcsőde pályázat újra tárgyalása többlettámogatás miatt

 

9.    A Konecsni György  Művelődési Központ, Tájház és Város  Könyvtár  központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés

 

10.  A Kiskunmajsai Football  Club TAO támogatási kérelme a termálkúttal kapcsolatban

 

11.  Kürtösi József vételi kérelme a kiskunmajsai 8004  hrsz-ú ingatlanra

 

12.  Szennyvízcsatorna vezeték építés a Félegyházi úton

 

13.  Települési Környezetvédelmi Program 2018-2023 elfogadása

 

14.  Szigetüzemű napelemes rendszerek felülvizsgálata

 

15.  Farkas Gábor területvásárlási kérelmének elutasításáról szóló  52/2019.(II.28.) határozat visszavonása és döntés az ipari parkban lévő 0296/68 hrsz-ú ingatlan érékesítéséről szóló  67/2019.(III.07.) határozat módosítása

 

16.  Nepomuki Szent János szobor javításával kapcsolatos árajánlat megtárgyalása

 

17.  MKK Logistic Kft. vételi kérelme a volt szovjet laktanyában lévő 0329/80 hrsz-ú területtel kapcsolatban

 

18.  2019. évi szünidei gyermekétkeztetés

 

19.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

20.  2019. évi média szerződéstervezetek elfogadása a Catel  Kft és az Oberon-Alpin Bt. vonatkozásában (zárt ülés)

 

21.  Indítvány Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására (zárt ülés)

 

22.  Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2019. április 18.

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

Összesen 22 napirendi pont