Összesen 3392676 látogató
Összesen 6728 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.05.30.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 71 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

 

M E G H Í V Ó

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2019. május 30-án (csütörtökön) de. 9.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

 

1.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

 

2.    A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások, karbantartások lehetőségeiről. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

3.    Beszámoló a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről, a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

 

1.      A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása.

 

2.      Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási kérelme.

 

3.      Család- és Gyermekjóléti Központ álláshely betöltése iránti kérelem.

 

4.      Gotthárd-Therm Kft. törzstőke megfelelése.

 

5.      Rákóczi Szövetség kérelme a Magyar Iskolaválasztási Program támogatására.

 

6.      Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

 

7.      Leader pályázati lehetőség a színház fejlesztésére.

 

8.      Súlykorlátozás felülvizsgálata Farkasfa településrészen.

 

9.      1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

10.  A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

11.  Ingatlanértékesítés (Szentgotthárd, Alkotmány u. 39.).

 

12.  Ingatlanértékesítés (Szentgotthárd 2230 hrsz.).

 

13.  Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíj-hátralékáról.

 

14.  Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. társasház felújítása (Vincze Csaba kérelme).

 

15.  Első lakáshoz jutók támogatása.

 

16.  Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.

 

17.  Közmeghallgatás.

 

18.  Régióhő Kft. beszámolója és üzleti terve.

 

19.  Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1205/3, 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (akasztódombi ingatlanok).

 

20.  Kitüntetési javaslat Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra.

 

21.  Kitüntetési javaslat a "Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásért Díj"-ra.

 

22.  Kitüntetési javaslat a "Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj"-ra.

 

 

 

III. EGYEBEK

 

Szentgotthárd, 2019. május 22.

                                                                                         Huszár Gábor

                                                                                          polgármester

Összesen 26 napirendi pont