Összesen 3392926 látogató
Összesen 6729 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.05.30.

Feltöltő : Kiskunmajsa 152 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2019.  május  30. napján  14:00  órakor tartandó rendes  ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

 

 

Napirend:

 

 

1.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

3.    A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

4.    2018. évi beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról

 

5.    Magyar Vöröskereszt kérelme a Kiskunmajsa utca  79. szám alatti ingatlanban lévő iroda  ingyenes használatára

 

6.    Kiskunmajsa u. 86. sz.  alatti ingatlan bérlése

 

7.    A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai  csoportok, és óvodai  csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben

 

8.    Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója

 

9.    Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. személyi ügyiben meghozandó döntés

 

10.  Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatos kérelme

 

11.  Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról

 

12.  A Szentháromság szobor áthelyezése

 

13.  Kiskunmajsa u. felújítása a kimaradt szakaszokon

 

14.  Útfelújítások Kiskunmajsa területén

 

15.  Döntés a Tájház fejlesztésére az Emberi  Erőforrások Minisztere által Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubiniyi Ágoston Program) kiírt pályázatra benyújtandó támogatási kérelemről

 

16.  A KEOP-5.7.0/15-2015-0121, és a KEOP-4.10.0/14-2014-0263 pályázatokhoz szakvélemény készíttetése az indikátorteljesítések vonatkozásában a projekt  fenntartási jelentésének alátámasztása érdekében

 

17.  A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosító számú, "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" című  projekthez kapcsolódóan személyi ügyekben meghozandó döntés

 

18.  Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkák költségeinek megelőlegezése

 

19.  Irattár  kialakítás a Polgármesteri Hivatalban

 

20.  A központi buszmegálló üzemeltetése

 

21.  A 2018. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló  vezetői nyilatkozatok tudomásul vételéről

 

22.  2018. évi költségvetési maradványok jóváhagyása

 

23.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

 

24.  A Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola  és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézménynél tanterem és tároló  építése

 

25.  Közvilágítás bővítése Kiskunmajsán

 

26.  Horváth  István  sporttelepen bírói öltöző  átalakítása

 

27.  A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett tanya, legelő  területek szántó művelési ágú  területre módosítása

 

28.  Busi Lajos  ismételt támogatási kérelme gyermeknap megtartásához

 

29.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

30.  Bács- Kiskun Megyei  Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira  történő felterjesztés (zárt ülés)

 

31.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2019. május 24.

 

 

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

Összesen 31 napirendi pont