Összesen 3170021 látogató
Összesen 6210 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére 2019.06.20.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 54 megtekintés

Ikt.sz.: 130.658/2019.

Meghívó

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését

2019. június 20-án (csütörtökön) 7.00 órai kezdettel tartandó ülésre

a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri

Közgyűlési Termébe összehívom

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1.   Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára

      Előterjesztő:      Dr. Kiss János alpolgármester

 

 

2.   JavaslatMiskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására

       Előterjesztő:      Dr. Kriza Ákos polgármester

 

 

3.   Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő hasznosításához szükséges döntések meghozatalára

       Előterjesztő:      Dr. Kriza Ákos polgármester

 

 

4.   Javaslat ingatlanok tulajdonjogának Egri Főegyházmegye, valamint Tiszáninneni Református Egyházkerület részére történő átadására

      Előterjesztő:      Dr. Kiss János alpolgármester

 

 

5.   Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására, a 2018. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

       Előterjesztő:      Dr. Kriza Ákos polgármester

 

 

6.   Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

      Előterjesztő:      Dr. Kiss János alpolgármester

 

 

7.   Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2017-2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiájának (2019-2024.) elfogadására

       Előterjesztő:      Dr. Kriza Ákos polgármester

 

 

8.   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására

      Előterjesztő:      Dr. Kiss János alpolgármester

 

 

9.   Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő:      Dr. Kriza Ákos polgármester

 

 

 

Zárt ülés:

 

 

10. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi településképi bejelentési eljárásban

Előterjesztő:      Dr. Kriza Ákos polgármester

 

 

11. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Diósgyőri Óvoda, Miskolci Batsányi János Óvoda és Miskolci Avastetői Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázatok elbírálására

Előterjesztő:      Dr. Kiss János alpolgármester

 

 

Miskolc, 2019. június"…".

 

 

 

                                                                  Tisztelettel:

 

 

                                                                                     Dr. Kriza Ákos

 

Összesen 11 napirendi pont