Összesen 3471445 látogató
Összesen 6886 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.06.27.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 44 megtekintés

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2019. június 27-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

 

Napirend előtt Andor Anikó, Ybl-díjas táj- és kertépítész, városrendezési szakmérnök,

c. egyetemi docens köszöntésére kerül sor, aki elnyerte az Év Tájépítésze 2019 elismerést.

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2019. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

2.    A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (363. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

3.    A Budapest X. kerület, Állomás utca, Szent László tér, Kőrösi Csoma Sándor út, Vaspálya utca, 38405 hrsz.-ú telek déli határvonala, Barabás utca, 38403/6 hrsz.-ú közterület, Mázsa utca, Bihari utca, Jegenye utca, Monori utca, Kőbányai út, Horog utca, 38925/3 hrsz.-ú telek északi határvonala és Korponai utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (365. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

4.    A Budapest X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (366. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

5.    A Continental Automotive Hungary Kft.-vel kötendő, a Kőbánya-Kertvárost érintő fejlesztési feladatokkal kapcsolatos beruházási szerződés (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

6.    A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéshez nyújtandó támogatás iránti pályázatok elbírálása (344. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

 

 

 

7.    A 300092791-es számú háziorvosi praxis feladatainak ellátása (357. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    Weeber Tibor alpolgármester

 

 

8.    A Kocsis Sándor Sportközpont alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása és álláshelyek számának bővítése (362. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

9.    A Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának átcsoportosítása (345. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

10. A civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (341. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

11. Bánóczky Előd Kőbányáért díj elismerésével járó jutalmának adományként történő átadása (353. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

12. A Kőbányáért Egyesület TAO-önerőhöz felhalmozási célú támogatás - Bizalmas az előterjesztés 3. melléklete (340. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

13. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet támogatási kérelme (356. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

14. A Dél-Palóciai Hagyományőrző Egyesület népligeti rendezvényének támogatása (342. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

15. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére nyújtott támogatás előirányzatának átcsoportosítása (308. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    Weeber Tibor alpolgármester

 

 

16. A lejárt határidejű végrehajtott, valamint további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatok (358. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

17. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről (309. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

18. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (343. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

 

 

19. A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti ingatlan egy részének filmforgatás céljára történő ingyenes használatba adása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

20. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (338. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

21. A Budapest X. kerület, Harmat utca 156. III. emelet 13. szám alatti lakás elidegenítése (359. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (339. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

23. A Budapest X. kerület, Mádi utca 15/B II. emelet 20. szám alatti üres lakás pályázati úton történő elidegenítése (305. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

24. A Budapest X. kerület, Gergely utca 104/A, 104/B és 108/C szám alatti teremgarázsokban lévő gépkocsibeállók és tárolók pályázati úton történő elidegenítése (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

 

25. A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (346. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

26. Feladatellátási szerződés megkötéséről szóló kérelem (328. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

27. A Készenléti Rendőrség közterület-használati ügyben benyújtott kérelme (348. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

28. Tajti Péter közterület-használati hozzájárulás módosítása és méltányossági kérelme (350. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

29. A Publimont Kft. közterület-használati ügyekben benyújtott méltányossági kérelmei (349. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

30. Az ENI Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (347. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

31. Az ORD Invest Kft. közterület-használati ügyben benyújtott közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelme (351. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

32. Mészáros Frigyes közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti ügyében benyújtott fellebbezés (352. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

33. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (317. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

    

 

 

      Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2019. június 26-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a Haller.Zsuzsanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2019. június 21.

 

 

                                             Üdvözlettel,  

 

D. Kovács Róbert Antal     

Összesen 33 napirendi pont