Összesen 3438886 látogató
Összesen 6796 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.06.27.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 38 megtekintés

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 27-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.)

Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről
Előadó: Polgármester

2.)

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról
Előadó: Polgármester

3.)

Igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról szóló pályázatról
Előadó: Polgármester

4.)

A helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és elszámolási feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről
Előadó: Polgármester

5.)

A Biatorbágy 2217/2 hrsz-ú ingatlanon nyaraló épület átminősítéséről
Előadó: Polgármester

6.)

Beszámoló a Biatorbágyi Értéktár Bizottság első félévi munkájáról
Előadó: Polgármester

7.)

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről - az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester

8.)

A Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019. (III. 28.) határozat javításáról
Előadó: Polgármester

9.)

Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester

10.)

A 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: Polgármester

11.)

A Biatorbágy 3417 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester

12.)

A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásáról
Előadó: Polgármester

13.)

A Biatorbágy 3639/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester

14.)

A Biatorbágy 6300 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
Előadó: Polgármester

15.)

A Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti ingatlan átalakítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére - koncepció terv elfogadásáról, engedélyes és kiviteli tervek megrendeléséről
Előadó: Polgármester

16.)

A Biatorbágy, Szily Kastély hátsó udvarának műfüves borításáról
Előadó: Polgármester

17.)

Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

18.)

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról az "Egyéb, nem iskolai végzettségek támogatása" című pályázattal összefüggésben
Előadó: Polgármester

19.)

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester

20.)

Új közművelődési rendelet megalkotásáról
Előadó: Polgármester

21.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester

·                             Karikó János Könyvtár előirányzat-átcsoportosítási kérelméről

·                             A nagydobronyi önkormányzat kérelméről

22.)

Tájékoztatások, javaslatok

23.)

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

24.)

"Dévay Gyula" Közművelődési Díj adományozásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

25.)

A Biatorbágy 7724/57 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

26.)

A Nagy utca 22. számú ingatlanra kiírt pályázatról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

27.)

Biatorbágy 3871/13 és 3871/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről - ZÁRT
Előadó: Polgármester

28.)

A Biatorbágy, 4221 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről - ZÁRT
Előadó: Polgármester

29.)

Temesvári Ferencné lemondása a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

30.)

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz- közlekedés Közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásra" tárgyában indul közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

31.)

"Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak, járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

·                             Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

·                             Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz- közlekedés Közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásra" tárgyában indul közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT

·                             "Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak, járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT

Biatorbágy, 2019. június 21.

Tarjáni István
Polgármester