Összesen 3156878 látogató
Összesen 6163 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.08.29.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 115 megtekintés

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2019. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.    A "Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a kőbányai intézmények számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (434. számú előterjesztés) - Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

2.    A "Villamos energia beszerzése a 2020. évre" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (435. számú előterjesztés) - Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

3.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (401. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

4.    A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó képviselői kezdeményezés (438. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

5.    Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (439. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

6.    A Budapest X. kerület, Állomás utca, Szent László tér, Kőrösi Csoma Sándor út, Vaspálya utca, 38405 hrsz.-ú telek déli határvonala, Barabás utca, 38403/6 hrsz.-ú közterület, Mázsa utca, Bihari utca, Jegenye utca, Monori utca, Kőbányai út, Horog utca, 38925/3 hrsz.-ú telek északi határvonala és Korponai utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (419. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

 

 

 

7.    A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok módosításának ismételt kezdeményezése (421. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

8.    A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása (394. számú előterjesztés) - Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

9.    A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló pályázat elbírálása (. számú előterjesztés) - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

10. A Budapest X. kerület, Harmat utca 22. szám alatti, 41332/3 hrsz.-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés (. számú előterjesztés) - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

11. A KÕKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának megemelése (428. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

12. A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tanuszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adása (395. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

13. A Kelet-Pesti Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények állami működtetésbe átadásával összefüggésben kötött vagyonkezelési szerződés módosítása (. számú előterjesztés) - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

14. A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat önrészének biztosítása Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. részére (436. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

15. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. alapító okirata és a Kft.-vel kötött ingatlanhasználati szerződés módosítása (398. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

16. Az Utcáról Lakásba! Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése (392. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

17. A Sors Bona Alapítvány támogatási kérelme (381. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

18. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet által szervezendő Egészségnap támogatása (422. számú előterjesztés)

   Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

 

 

 

19. Piaci alapon bérbeadható lakás szociális alapon bérbeadható lakássá minősítése (412. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

20. Szociális alapon bérbeadható lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása (414. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

21. A Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú közterületek Orbán István utcára történő elnevezése (. számú előterjesztés) - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                                      D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

22. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi ellenőrzéséről készített jelentéséről (420. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

23. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről (396. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

 

 

24. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése (430. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

25. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (410. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

26. A Budapest X. kerület, Vaskő utca 3. IV. lépcsőház, IV. emelet 41. szám alatti nem lakás céljára hasznosított helyiség elidegenítése (431. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

27. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok kiadása (411. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

28. A Díjbeszedő Holding Zrt.-vel, valamint a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-vel együttműködés megkötése (. számú előterjesztés) - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - az érintett kérésére - zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

 

 

29. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása (437. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

30. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal feladatátadási szerződés megkötése (413. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

31. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyben benyújtott részletfizetés iránti méltányossági kérelme (418. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

32. A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelmei (417. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

33. Az Emberbarát Alapítvány közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelmei (399. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

34. A Tafák Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelme (400. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

35. Sávay-Kuglics Adrienn közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése (404. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

36. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (387. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

    

 

      Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2019. augusztus 28-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a hivatal@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2019. augusztus 23.

 

 

                                             Üdvözlettel,  

 

D. Kovács Róbert Antal     

Összesen 36 napirendi pont