Összesen 3284557 látogató
Összesen 6395 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2019.09.26.

Feltöltő : Érd MJV Önkormányzat 42 megtekintés

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 1/ERD/37369-1/2019.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

2019. szeptember 26-án (csütörtök) 10:00 órakor kezdődő ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme - Érd, Alsó u. 3.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

2. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet újraalkotására, és a Kemencés és Lakoma Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodás módosítására

            Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

             Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

 

4. Javaslat a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

6. Javaslat fásítási program elfogadásra

            Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

 

7. Javaslat a Júlia utca - Vízöntő utca által határolt 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági fejlesztését célzó telepítési tanulmányterv elfogadására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

8. Javaslat közterületek elnevezésére

         Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

9. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

          Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

10. Javaslat az "Érdi Köztemető Gondnoksági épület" című projekt megvalósításáról szóló 73/2019. (III.28) határozattal elfogadott célokmány módosítására

          Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

11. Javaslat a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" című felhívásra benyújtott Érd, Bakonyi úti 3000 m3-es medence belső falainak felújítása tárgyú pályázat keretében többlet önerő biztosítására

          Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

 

12. Javaslat a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 33/2019. (II.14.) határozat visszavonására

         Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

 

13. Javaslat az Érdi Újságnak a Szuperinfó laphálózathoz történő csatlakozására

          Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

14. Javaslat fiókgyógyszertár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Újtelep-Sasváros)

         Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

 

15. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

 

16. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

          Előadó: T. Mészáros András         polgármester

          Meghívott: diák-polgármester

 

 

17. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

          Előadó: települési képviselő

 

 

18. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

19. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (későbbi postázás)

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására

           Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

21.Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

          Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

22. Javaslat házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

          Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

                                                                                          T. Mészáros András

Összesen 18 napirendi pont