Összesen 3440386 látogató
Összesen 6801 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.11.13.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 81 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2019. november 13-án (szerda), 14,00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

 

1.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

 

2.     Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők , külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.

 Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

3.    A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

 

 

4.    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

5.    2020. évi költségvetés előkészítése.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

6.    Beszámoló Szentgotthárd város 2019. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2020. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási helyzetének áttekintése.

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

 1. A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata.
 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási kérelme.
 3. A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés.
 4. Közalapítványokba tagok delegálása.
 5. 2020. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása.
 6. Az elektronikus ügyintézés megvalósításának ellenőrzése.
 7. A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.
 8. A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos intézkedések.
 9. Bekapcsolódás a Kutyabarát település programba.
 10. Ingatlanértékesítés - Sztg. 2846 hrsz .
 11. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról.
 12. Településrendezési eszközök módosítása - egyszerűsített eljárás - vélemények ismertetése.
 13. Rendezési terv módosítási kérelem - Opel Szentgotthárd Autóipari Kft.
 14. Közmeghallgatás.
 15. Kitüntetési javaslat a "Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj"-ra.

 

 

 III. EGYEBEK

 

Szentgotthárd, 2018. november 5.

 

                                                                                     Huszár Gábor

                                                                                          polgármester