Összesen 3440972 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ - Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülésére 2019.11.21.

Feltöltő : Budapest, XV. kerületi Önkormányzata 75 megtekintés

Budapest Fövãros XV. Kerület Onkormànyzata  Az ü Iés szá ma:

2/1-24/2019.


XV. KERÜLET


POLGM RMESTER

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.

Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: *36 1 307 7360

polgarmester@bpxv.hu

www.bpxv.hu

 

 

M E G H I V Ó


Az ülés idõpontja: 2019.11. 21


 


Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2019. november 21-én (csütörtökön)

 

9.00 órára összehívom,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

 

 

Az ‘ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

 

Budapest, 2019. november 14.

Tisztelettel :

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat a napirendre:

 

 

A képviselői megbízólevél átadása

Átadó: Dr. Forgács József Péter a HVB elnöke A képviselői eskütétel

 

1.         Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséröl szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról                                                                           "R"

(lkt.sz. 2/2-167/2019. sz. anyag)

Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

2.                   Előterjesztés a 2020. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyásáról (Ikt.sz. 2/2-168/2019. sz. anyag)

Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        Előterjesztés a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vet kötendő keretszerződésről

(Ikt.sz. 2/2-176/2019. sz. anyag, amely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:    Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

4.        Előterjesztés a központi beszerző szervvel kapcsolatos 667/2017. (XI.7.) ök. számú határozat módosításáról

(Ikt.sz. 2/2-173/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:    Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

0.     Előterjesztés 2020 évet érintő előzetes kötelezettségvállalásokról (Ikt.sz. 2/2-172/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:    Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

6.        Előterjesztés      átláthatósági      megbízottal     történő     megbízási      szerződés megkötéséről

(Ikt.sz. 2/2-177/2019. sz. anyag, amely később kerül kiküldésre

Előterjesztő:    Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

7.         Előterjesztés bizottsági tag cseréröl

(Ikt.sz. 2/2-178/2019. sz. anyag, amely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

8.        Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzata módosításáról

(Ikt.sz. 2/2-165/2019. sz. anyag)

Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

9.         Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztásáról

(Ikt.sz. 2/2-164/2019. sz anyag)

Előterjesztő:       Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

10.      Előterjesztés     a    XV.    kerületi    Szociális     Szolgáltatástervezési      Koncepció felülvizsgálatáról

(Ikt.sz. 2/2-174/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:       Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

11.      Előterjesztés    Budapest    XV.   kerület    Kerületi    Építési    Szabályzat    (KÉSZ) módosítása véleményezési szakaszának ismertetéséről

(Ikt.sz. 2/2-175/2019. sz. anyag)

Előterjesztő:    Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.      Előterjesztés 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (lkt.sz. 2/2-163/2019. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika jegyző

 

Mötv. 2011. évi CLXXXIX. lv. 46.§ (2) beh. a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

 

13.      Előterjesztés Stranbinger Lászlóné Palota gyógyszertámogatás iránti kérelme elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezésének Képviselő-testülethez történő felterjesztéséról

(lkt.sz. 2/2-169/2019. sz. anyag)

előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

14.      Előterjesztés Straubinger László Palota gyógyszertámogatás iránti kérelme elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezésének Képviselő-testülethez történő felterjesztéséről

(lk³.sz. 2/2-170/2019. sz. anyag)

Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester

 

 

Tájékoztatók:

1.         Tájékoztató a 2019. évi közérdekű parlagfű-mentesítés tapasztalatairól (îkt.sz. 2/2-171/2019. sz. anyag)

 

 

2.         Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről (lkt.sz. 2/2-166/2019. sz. anyag)

 

 

Egyebek

 

 

 

Összesen 14 napirendi pont