Összesen 3293530 látogató
Összesen 6421 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2019.11.27.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 448 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2019.                 november            27-én (szerdán) 9.00

órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11.

I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 


 

 

 

 

1.                  Javaslat személyi döntések meghozatalára

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre) előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

2.                  Javaslat    a Fővárosi    Önkormányzat     intézményvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

3.                  Javaslat Monitoring bizottsági tagok kijelölésére Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

4.                  Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Föv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

5.                  Javaslat    a   Budapest     főváros    területén     tartózkodó     hajléktalanokkal összefüggő egyes intézkedésekre

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre) Előterjesztő: Karácsony Gergely


6.                   Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X.14.) Fov. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

7.                   Javaslat     Budapest     Főváros     Önkormányzata       2020.     évi     átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

8.                   Javaslat    a   Fővárosi     Önkormányzat      fenntartásában     lévő    személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

9.                   Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2018. évi támogatások elszámolásának, valamint a 2020. évi díjtételek elfogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

10.               Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Föv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

11.               Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Föv. Kgy. rendelet és azzal összefüggő más rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Föv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

12.               Javaslat a BVH Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

13.               Javaslat kulturális szervezetek támogatására, valamint támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet, Kiss Ambrus

 

 

14.               Javaslat a BKSZTT III. tisztítási fokozatának 2020. évi üzemeltetésére Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

15.               Javaslat egyes üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata


 

16.               Javaslat a Budapest Közút Zrt. egyes beruházási, felújítási feladatait érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid, Tüttő Kata

 

 

17.               Javaslat      VEKOP        kerékpáros      projektekkel      kapcsolatos      döntések meghozatalára

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre) Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

18.               Javaslat     a    H2020     ATELIER        c.    projekttel     kapcsolatos     döntések meghozatalára

előterjesztő: Dorosz Dàvid

 

 

19.               Javaslat     a    LIFE      Hungary         c.    projekttel     kapcsolatos     döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

20.              Javaslat     Budapest     Főváros     Önkormányzata      2019.     évi    összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III.7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

21.               Javaslat a 2018. évi "847402 Bűnmegelőzési keret" terhére alapítványok részére nyújtott támogatások beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

22.               Javaslat az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kérdésekről (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Előterjesztő: Karácsony Gergely, Baranyi Krisztina, Gy. Németh Erzsébet, Horváth Csaba, Soproni Tamás, V. Naszályi Márta

 

 

23.               Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.

"va" beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

24.               Javaslat a 2020-2022. évi FED-Kupa döntő megrendezésére irányuló támogatói nyilatkozat utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

25.              Javaslat a FÕKÉTÜSZ Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

26.              Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereinek 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata


 

27.               Javaslat az Európai Unió Urban Innovative Actions program számára Urban Innovative Action pályázat benyújtására

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre) Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

28.               Javaslat a "Műemléki Keret 2016" egyes pályázatainak felmondására Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

29.               Javaslat a kerületi önkormányzatok számára kiírt TÉR KÓZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projektek egyes szerződéseinek módosítására

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

30.               Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

31.               Javaslat fővárosi kitüntető díjtól való megfosztásra Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

32.               Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

 

 

33.               Javaslat a "Budapest" névhasználatot elutasító FPH003/2467-5/2019. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

34.               L. M. A. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/21- 35/2019. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

35.               L. B. jogorvoslati kérelme Budapest főváros Főjegyzője FPH079/21- 36/2019. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

36.               K. A. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/841- 6/2019. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet


Összesen 41 napirendi pont