Összesen 4023097 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.12.11.

Feltöltő : Balmazújváros 311 megtekintés

                                             

 

BALMAZÚJVÁROS VÁROS

       POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését

2019. december 11. (szerda) napján de. 10.00 órára

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

 

N y i l v á n o s   ü l é s 

 
 1. K ö z m e g h a l l g a t á s
 2. Előterjesztés polgármesteri jelentés elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző

 
 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Településrendezési eszközeinek Keleti gazdasági zóna fejlesztésével, valamint új intenzív városközponti terület kialakításával összefüggő, 2019. évi 1. sz. módosítás partnerségi véleményezési szakaszának lezárásáról, és a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben megfogalmazott, külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) készítésének szükségességéről vagy szükségtelenségéről.

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás, valamint a Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés az Állami Számvevőszék "Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése - Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft" ellenőrzési jelentés tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 

 
 1. Előterjesztés a 2020. évi Járási Start Mintaprogramok indításához szükséges előzetes döntések meghozatala tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés szolgáltatási szerződés megkötésére Balmazújváros Város Önkormányzat intézményei fűtési rendszerének üzemeltetése, karbantartása, hibajavítása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Balmazújváros, Bethlen u. 1988. helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szolgáltatási díjainak módosítása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés egyes önkormányzati társulások társulási tanácsaiba az önkormányzatot képviselő tag delegálása, a delegált helyettesítése tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Kadarcs rendezvénytér-fejlesztés műszaki tartalmának elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a "Veres Péter Kulturális Központ színházterme számára szcenikai eszközök beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Előterjesztés a Veres Péter utca 1. szám előtti árusító pavilon alatti közterületszakasz bérbeadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 
 1. Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetéről

Meghívott előadó: Csiha Gábor Csaba hivatalvezető

 1. Különfélék

 

 

Z á r t   ü l é s 

 

1.  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlása iránti kérelem tárgyában

     Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 

Balmazújváros, 2019. december 2.

 

 

                                                                                                          Hegedüs Péter 

                                                                                                           polgármester

Összesen 22 napirendi pont