Összesen 3448499 látogató
Összesen 6829 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2019.12.19.

Feltöltő : Kiskunmajsa 77 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2019. december 19. napján  14:00  órakor tartandó rendes ülésére, az alábbi helyszínen:

 

Konecsni György Művelődési Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 

1.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.    Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról

 

3.    A helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

 

4.    Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

5.    Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 8/2018(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

6.    A Majsa-Vin Szociális Szövetkezet támogatási kérelme

 

7.    Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet névváltozása

 

8.    Földterületek haszonbérbe adása  a Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet részére

 

9.    A Majsa  Alapítvánnyal kötött sportpályával kapcsolatos bérleti  szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

 

10.  Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízása

 

11.  Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének jóváhagyása

 

12.  Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése

 

13.  Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft-ben üzletrész megvétele és médiaszolgáltatásra való megbízása

 

14.  A Központi  buszváróval kapcsolatos üzemeltetési problémák megtárgyalása

 

15.  Hunor  Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság Kiskunmajsa kérelme pénzügyi elszámolási határidő módosításáról

 

16.  Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola  Iskola  utcai  telephelyén található sportcsarnok felújítása pályázat igénybevételével

 

17.  Mayossa Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezet névvéltozása

 

18.  Kiskunmajsa u. 86. sz.  alatti ingatlan bérlésről szóló  148/2019.(V.30.) számú határozat módosítása

 

19.  Városi  György  Sportcsarnok ingyenes használatára vonatkozó 239/2019.(IX.10.) határozat módosítása

 

20.  Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázatból megvalósult Mentorház 2020. évi tervezett költségei, programjai

 

21.  AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázat határidő hosszabbítás miatti költségvetés módosítása, forrás  megelőlegezése

 

22.  Pálinkó József szerződés módosítási kérelme

 

23.  Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba

 

24.  Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésével kapcsolatos  187/2018.(IX.27.) határozat 2. pontja  határidejének módosítása

 

25.  Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása

 

26.  Pótmami alternatív napközbeni ellátás megszüntetése

 

27.  Intézményi Tanács tagok  delegálásának felülvizsgálata

 

28.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I félévi munkaterve

 

29.  Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról

 

30.  Javaslattétel az önkormányzati érdekegyeztető fórum munkáltatói oldalának tagjaira

 

31.  Tájékoztató a Városi piac üzemeltetési szabályzatáról

 

32.  Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

33.  Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

34.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2019. december 13.

 

 

Patkós Zsolt polgármester

Összesen 34 napirendi pont