Összesen 3451835 látogató
Összesen 6836 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2020.06.24.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 189 megtekintés

e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

  

N a p i r e n d e k:

 

0/a

 

Napirendi vita

nyílt

0/b

 

Napirend

nyílt

0/c

 

Napirend előtti felszólalás

nyílt

1.

Karácsony Gergely

Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében a főpolgármester által meghozott döntések utólagos megerősítésére és tudomásulvételére KGY/2020/36/E001

nyílt

2.

Karácsony Gergely

Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására KGY/2020/36/E002

nyílt

3.

Karácsony Gergely

Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre KGY/2020/36/E003

nyílt

4.

Karácsony Gergely

Javaslat személyi döntések meghozatalára KGY/2020/36/E004

nyílt

5.

Gajda Péter

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes összeférhetetlensége KGY/2020/36/E005

nyílt

6.

Karácsony Gergely

Javaslat a Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/36/E006

nyílt

7.

Karácsony Gergely

Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására KGY/2020/36/E007

nyílt

8.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a "915401 Kulturális és sport keret" felhasználásáról szóló rendelet megalkotására KGY/2020/36/E008

nyílt

9.

Karácsony Gergely

Javaslat Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Budapest XIII. kerületi József Attila Színház területére vonatkozó eseti módosításának elfogadására KGY/2020/36/E009

nyílt

10.

Tüttő Kata

Javaslat egyes zöldfelület-gazdálkodást érintő döntések meghozatalára KGY/2020/36/E010

nyílt

11.

Karácsony Gergely

Javaslat egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok koronavírus járvány miatti veszélyhelyzettel összefüggő bérleti díj kedvezményére vonatkozó rendelet megalkotására KGY/2020/36/E011

nyílt

12.

Karácsony Gergely

A Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására KGY/2020/36/E012

nyílt

13.

Karácsony Gergely

Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Városháza Szálló létrehozásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatalára - KGY/2020/36/E013

nyílt

14.

Karácsony Gergely

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősotthonok humánjárvány veszélyhelyzet miatti többletkiadásainak támogatására és felhalmozási feladatok átütemezésére KGY/2020/36/E014

nyílt

15.

Karácsony Gergely

Javaslat a Katona József Színház N. Kft. részére jóváhagyott felújítási feladat maradványának felosztására KGY/2020/36/E015

nyílt

16.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a humán területhez tartozó új beruházási és felújítási feladatok indításának jóváhagyására KGY/2020/36/E016

nyílt

17.

Dorosz Dávid

Javaslat Fővárosi KEHOP projektekkel kapcsolatos döntésekre KGY/2020/36/E017

nyílt

18.

Karácsony Gergely

Javaslat a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. összeolvadás útján történő egyesüléséhez és ennek folytán új nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásához szükséges végleges döntések meghozatalára KGY/2020/36/E018

nyílt

19.

Karácsony Gergely

Javaslat a BVH Zrt., a FÕKERT NZrt., a FÕTÁV Zrt. alapszabályának módosítására, valamint egyes többszemélyes társaságok és leánytársaságaik létesítő okirat módosításának kezdeményezésére KGY/2020/36/E019

nyílt

20.

Karácsony Gergely

Javaslat a FÕTÁV Zrt. valamint leányvállalatai, a FÕTÁV-KOMFORT Kft., a FÕTÁV-Kiserőmű Kft. és az IMMODUS Zrt. beolvadás útján történő egyesülésének jóváhagyására KGY/2020/36/E020

nyílt

21.

Kerpel-Fronius Gábor

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására KGY/2020/36/E021

nyílt

22.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Alapító Okiratának módosítására KGY/2020/36/E022

nyílt

23.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítására KGY/2020/36/E023

nyílt

24.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat tárgyi eszköz leselejtezésére és ingyenes tulajdonba adására KGY/2020/36/E024

nyílt

25.

Karácsony Gergely

Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Hálózat Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvánnyal KGY/2020/36/E025

nyílt

26.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a REK Kft. tőkeemelésére vonatkozó döntések meghozatalára KGY/2020/36/E026

nyílt

27.

Tüttő Kata

Javaslat a patkánymentesítéssel összefüggő új közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet biztosítására KGY/2020/36/E027

nyílt

28.

Kiss Ambrus

Javaslat a Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő-csatorna 1. ütemének kivitelezése kapcsán megvalósuló közcsatorna tulajdonba vételre vonatkozó előzetes döntések meghozatalára - KGY/2020/36/E028

nyílt

29.

Dorosz Dávid

Javaslat a BKÜ Zrt. teljes üzletágának BKK Zrt. általi megvásárlása, valamint a BKÜ Zrt. BKK Zrt-be történő beolvadásához szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára KGY/2020/36/E029

nyílt

30.

Kiss Ambrus

Javaslat a "Rés" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására - KGY/2020/36/E030

nyílt

31.

Kiss Ambrus

Javaslat az állami tulajdonú Budapest IX. ker. 38293/15 hrsz-ú, "kivett út" megnevezésű ingatlanra ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem benyújtására KGY/2020/36/E031

nyílt

32.

Kiss Ambrus

Javaslat ingóság ingyenes haszonkölcsönbe adására a Szabadtéri Néprajzi Múzeum részére KGY/2020/36/E032

nyílt

33.

Kiss Ambrus

Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XVII. ker., 121344/1 hrsz-ú ingatlanra Bp. XVII. Kerület Önkormányzata által megvalósítandó az "Aranylúd utcai görpark" elnevezésű beruházáshoz KGY/2020/36/E033

nyílt

34.

Kiss Ambrus

Javaslat a BFVK Zrt. 2020. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. számú módosítására KGY/2020/36/E034

nyílt

35.

Karácsony Gergely

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes kizárólagos és résztulajdonában álló gazdasági társaságainak 2019.évi éves beszámolóinak elfogadására vonatkozó döntések meghozatalára KGY/2020/36/E035

nyílt

36.

Karácsony Gergely

Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2019. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára - KGY/2020/36/E036

nyílt

37.

Számadó Tamás dr.

Javaslat a kerületi önkormányzatok számára kiírt TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert XV. kerület "Rákos út terei" című projekt Együttműködési Megállapodás módosítására - KGY/2020/36/E037

 

38.

Számadó Tamás dr.

Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati kiírás jóváhagyására KGY/2020/36/E038

nyílt

39.

Karácsony Gergely

Belvárosi Duna-parti fejlesztési projektek folytatása KGY/2020/36/E039

nyílt

40.

Karácsony Gergely

Javaslat a 2020. évi "Budapest Építészeti Nívódíja" pályázat kiírására KGY/2020/36/E040

nyílt

41.

Karácsony Gergely

Javaslat az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet nyári ügyeleti gyermekétkeztetési feladatellátásáról - KGY/2020/36/E041

nyílt

42.

Dorosz Dávid

Javaslat Széna tér felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/36/E042

nyílt

43.

Tüttő Kata

Javaslat a "Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020" tárgyú feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/36/E043

nyílt

44.

Dorosz Dávid

Javaslat a "VEKOP-5.3.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" című kiírásban kötött 12 db projekt újrastruktúrálásáról KGY/2020/36/E044

nyílt

45.

Kiss Ambrus

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/36/E045

nyílt

46.

Kiss Ambrus

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítására KGY/2020/36/E046

nyílt

47.

Kiss Ambrus

Javaslat az Esély-Budapest /fővárosi gyermek és ifjúsági/ Alapítvány támogatási szerződésének megkötésére - KGY/2020/36/E047

nyílt

48.

Kiss Ambrus

Javaslat Budapesti Rendőr-főkapitánysággal az aluljárókban felszerelt kamerák működtetéséről szóló támogatási szerződés megkötésére KGY/2020/36/E048

nyílt

49.

Tüttő Kata

Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására KGY/2020/36/E049

nyílt

50.

Karácsony Gergely

Javaslat névtelen közterületek elnevezésére, meglévő közterületek nevének megváltoztatására KGY/2020/36/E050

nyílt

51.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a kulturális, turisztikai, sport, és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2020. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre - KGY/2020/36/E051

nyílt

52.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszövetségek Uniója közötti együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére KGY/2020/36/E052

nyílt

53.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat Együttműködési Keretmegállapodás megkötésére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével - KGY/2020/36/E053

nyílt

54.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a Nemzeti Hajós Egylet Első Világháborús Áldozatainak Emlékműve (rekonstrukció) elhelyezésének jóváhagyására KGY/2020/36/E054

nyílt

55.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat az Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységek 2019/2020-as tanévi programsorozat megvalósítási határidejének módosítására - KGY/2020/36/E055

nyílt

56.

Kiss Ambrus

Vagyonkezelői hozzájárulás a Budapest XIII. kerület, Danubio projekthez kapcsolódó Településrendezési szerződéshez KGY/2020/36/E056

nyílt

57.

Számadó Tamás dr.

"Budapest Főváros Önkormányzata FPH006/98-10/2019. iktatószámú 2020. évi ellenőrzési tervének 1. sz.

 

58.

Tüttő Kata

Javaslat a Széll Kálmán téren létesítendő szintbeni átjáróval kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/36/E058

nyílt

59.

Tüttő Kata

Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadására KGY/2020/36/E59

nyílt

60.

Tüttő Kata

Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereinek 2020-2034 évekre vonatkozó aktualizált gördülő fejlesztési tervek elfogadására KGY/2020/36/E060

nyílt

61.

Tüttő Kata

Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között meglévő közterületi parkolási együttműködési megállapodás módosítására KGY/2020/36/E061

nyílt

62.

Kiss Ambrus

Javaslat a közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény hálózattal kapcsolatos bérleti szerződést érintő döntések meghozatalára KGY/2020/36/E062

nyílt

63.

Tüttő Kata

Javaslat a kéményseprőipari közszolgáltatási feladatok katasztrófavédelmi szerv részére történő átadására - KGY/2020/36/E063

nyílt

64.

Kiss Ambrus

Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházási hitele felhasználásának részbeni változtatására - KGY/2020/36/E064

nyílt

65.

Dorosz Dávid

Javaslat a Budapest, III. kerület pünkösdfürdői zöldfelület fejlesztés megvalósításához szükséges döntéshozatalra KGY/2020/36/E065

nyílt

66.

Gy. Németh Erzsébet

Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámoló elfogadására KGY/2020/36/E066

nyílt

67.

Horváth Csaba

Javaslat vizsgálóbizottság felállítására KGY/2020/36/E201

nyílt

68.

Láng Zsolt dr.

Javaslat az éves Budapest-bérletek lejárati idejének meghosszabbítására KGY/2020/36/E202

nyílt

69.

Borbély Lénárd

Javaslat útfelújítással kapcsolatos fővárosi közgyűlési határozatok felülvizsgálatára KGY/2020/36/E203

nyílt

70.

Karácsony Gergely

Javaslat intézményvezetőt érintő személyi döntések meghozatalára KGY/2020/36/E070

zárt

71.

Karácsony Gergely

Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre KGY/2020/36/E071

zárt

101.

Számadó Tamás dr.

Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról KGY/2020/36/T001

nyílt

102.

Tüttő Kata

Tájékoztató a BVH Zrt. 2019. évi I-IV. negyedéves előrehaladási jelentéséről - KGY/2020/36/T002

nyílt

103.

Kiss Ambrus

Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi előirányzatainak január-május havi változásairól KGY/2020/36/T003

nyílt

104.

Kiss Ambrus

Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről KGY/2020/36/T004

nyílt

105.

Karácsony Gergely

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdés szerinti tájékoztató a főpolgármester 2020. évi szabadsága igénybevételéről KGY/2020/36/T005

nyílt

300.

 

Interpellációk

nyílt

400.

 

Felvilágosításkérés az SZMSZ 28. § (4) bekezdése szerint

nyílt