Összesen 3630806 látogató
Összesen 7226 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 2020.07.16.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 100 megtekintés

 

MEGHÍVÓ

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületénekrendkívüliülését

 

2020. július16-án (csütörtök) 13.00 órára

 

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

                    Siófok, Fő tér 1.

 

Javaslat az ülés napirendjeire:

 

1./  Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Bene Zsolt rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

2./ Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2019. évben végzett

tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth László rendőr ezredes, kapitányságvezető

 

3./ Tájékoztató a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Oláh László tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető

 

4./ Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Szabó Norbert tűzoltó főhadnagy, mb. tűzoltóparancsnok

 

5./  A Siófoki Temetkezési Kft. középtávú, 5 éves üzleti terve

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

 

6./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház és étterem

bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás szempontjainak elfogadása

Előterjesztő: Isó Edina igazgató

 

7./ Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje Érdekképviseleti Fórum Szabályzata

Előterjesztő:  Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

 

8./Siófok város zöldterületeinek fenntartása a SIÓKOM Nonprofit Kft. által 2020.

szeptember 11-től 2024. december 31-ig  terjedő időszakban

Előterjesztő: Kerekes Roland ügyvezető, SIÓKOM Nkft.

 

9./ A Balaton-parti Kft. működésének támogatása

Előterjesztő:Szendrődi Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

10./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Közgazdasági Osztály

Rendeletalkotás!

 

11./ A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

12./ Éves belső ellenőrzési jelentés 2019. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző /belső ellenőr

 

13./ 2019. évi közbeszerzési beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /VÁF Osztály

 

14./ Beszámoló a 2019. évi főépítészi tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /városi főépítész

 

15./ Javaslat "a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről" szóló 16/2018.

              (VI.01.)  önkormányzati rendelet" módosítására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző /Hatósági OsztályRendeletalkotás!

 

16./ Javaslat "az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre  

gépjárművel történő behajtás engedélyezésének valamint az úthasználati engedély  

kiadásának rendjéről" szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. SárközyLászló jegyző/VÁF OsztályRendeletalkotás!

 

17./Javaslat "a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról" szóló

önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző /Hatósági OsztályRendeletalkotás!

 

18./ Javaslat "az üzletek éjszakai szeszesital árusításának korlátozásáról" szóló

önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző /Hatósági OsztályRendeletalkotás!

 

19./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati

rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

Rendeletalkotás!

 

20./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

 

21./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

 

22./ Közterület elnevezés felülvizsgálata a SMKH szakmai segítségnyújtására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

23./ Közterület elnevezése Szenes Ivánról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /városi főépítész

 

24./ A Siófok Deák Ferenc sétányon elhelyezkedő, Siófok belterület 7459/3 hrsz-ú

ingatlan, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata

részére az állami vagyonról szóló 2007 CVI törvény 36. § (2) bekezdés c. pontja

alapján

Előterjesztő:Dr.  Lengyel Róbert polgármester ésGencsi Attila képviselő

/Jogi és Szervezési Osztály

 

25./ Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 6492/1

hrsz. ingatlanon álló garázs felépítmény vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

26./ Siófok- Ságvárt összekötő 65. számú út melletti kerékpárútra vonatkozó

feladat-ellátási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /VÁF Osztály

 

27./ Siófok Város Klímastratégiájában meghatározott célkitűzések I. ütemének

meghatározása, a szükséges intézkedések megtétele, klímavészhelyzetmegálla-

pításának lehetősége

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemelt. Oszt.

 

28./ A 69/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat végrehajtása - Siófok Települési

       Értéktár Bizottság megalakulása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

29./ A 2020. évi költségvetésben jóváhagyott "Civil szervezetek támogatása" fel-

osztására tett Előkészítő Bizottsági javaslat megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

30./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

        2021. évi fordulójához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Hatósági Osztály

 

31./ Javaslat a 9/2020.(II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

szóló rendelet módosítására- előirányzat módosítások

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester /Közgazdasági Osztály

Rendeletalkotás!

 

32./ A polgármester 2020. évi cafetéria-juttatása

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző / Jogi és Szervezési Osztály

 

33./I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2020.január 01. napjától - 2020. június 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban2020.január 01. napjától - 2020. június 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

III. Tájékoztatás az önkormányzati vagyon hasznosítása körében a polgármester által megkötött szerződésekről2020.január 01. napjától - 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra

Előterjesztő:Dr. Lengyel Róbert polgármester 

Völgyi Lajos, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

                                                                                           /szerk:Jogi és Szervezési Osztály

34./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /szerk:Jogi és Szervezési Osztály

 

35./ Egyebek

 

Zárt ülésen tárgyalni javasolt napirendi témák az önkormányzati SzMSz 19. § (1) bek. a.),b.),c) pontja és (2) bek. értelmében:

 

1./ Siófok Város Óvodája intézményvezetőjének illetménye         

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

 

2./ Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje intézményvezetőjének illetménye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

       

3./ Szendrődi Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosítása

és 2020. évi prémiumfeladatainak meghatározása

Előterjesztő:Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Osztály

 

4./Javaslat a Pro Comitatu Somogy Díjra és a Somogy Polgáraiért Díjra

Előterjesztő:Dr. Lengyel Róbert polgármester/ Jogi és Szervezési Osztály

 

5./ Egyebek

 

Az előterjesztéseket a meghívóhoz csatoltan megküldöm.

Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

 

Siófok, 2020. július 9.

 

 

Dr. Lengyel Róbert

polgármester