Összesen 3497157 látogató
Összesen 6983 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésére 2020.08.27.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 104 megtekintés

MEGHÍVÓ

a Fővárosi Közgyűlés 2020. augusztus 27-én (csütörtökön) 10:00 órai

kezdettel a Városháza Dísztermében, (1052 Budapest, Városház u. 9-11.1.

emelet) tartandó rendkívüli ülésére.

A járványügyi védekezés érdekében kérjük a képviselőket és kedves

vendégeinket, hogy az ülésteremben és az ülésterem előtti folyosón a száj- és

ormyílásukat maszkkal, illetve kendővel vagy sállal takarják el. Az ülésteremben

maszkokat, illetve kézfertőtlenítőt helyezünk ki. Együttműködésüket köszönjük.

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

1. Javaslat személyi döntések meghozatalára KGY/2020/37/E001

Előterjesztő: Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

2. Javaslat a Fővárosi Idősügyi Tanácsról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet KGY/2020/37/E002

3. Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló

66/2012. (IX. 28.) Föv. Kgy. rendelet módosítására KGY/2020/37/E003

Előterjesztő: Tüttő Kata

4. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak mértékének megállapítására,

valamint a Kegyeleti Közszolgáltatásról szóló 2020. évi éves szerződés

módosításának elfogadására KGY/2020/37/E004

Előterjesztő: Tüttő Kata

5. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.)

önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/37/E005

Előterjesztő: Karácsony Gergely

2

6. Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X.14.) önkormányzati rendelet

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére KGY/2020/3 7/E006

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

7. Javaslat a szolidaritási hozzájárulás megemelése és egyéb rendezést

igénylő tételek költségvetési rendelet módosítását érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2020/37/E007

8. Javaslat képalkotó diagnosztikai élj árások várólistái csökkentése érdekében

szükséges egyes fővárosi döntések meghozatalára KGY/2020/37/E008

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Havasi Gábor

9. Javaslat Budapest III. kerület, (Óbudai) Hajógyári szigetre vonatkozóan a

Duna-parti Építési Szabályzat V/I. ütem és a Duna-parti Kerületi Építési

Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos 1302/2019. (V.27.) Korm. határozat

hatályon kívül helyezésének kezdeményezésére KGY/2020/37/E009

Előterjesztő: Karácsony Gergely

10. Javaslat Testvérvárosi keretmegállapodás megkötésére Budapest és Kassa

között KGY/2020/3 7/EO10

Előterjesztő: Karácsony Gergely

11. Javaslat a 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezésével kapcsolatos

egyes döntések meghozatalára KGY/2020/37/EO 11

Előterjesztő: Dorosz Dávid

12. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2020-2034 évi GFT fejlesztési tervéből

a 2020 évi fejlesztések elfogadására, az ezen fejlesztések végrehajtására

vonatkozó engedélyokirat és szerződések jóváhagyása KGY/2020/37/EO 12

Előterjesztő: Dorosz Dávid

13. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által állami

térinformatikai alapadatok beszerzésével kapcsolatos előzetes

kötelezettségvállalásokra KGY/2020/3 7/EO 13

Előterjesztő: Kiss Ambrus

3

14. Javaslat a humán területhez tartozó új beruházási és felújítási feladatok

indításának jóváhagyására KGY/2020/3 7/EO 14

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

15. Javaslat közvetlen uniós és egyéb finanszírozású pályázatokkal kapcsolatos

döntések meghozatalára KGY/2020/37/EO 15

Előterjesztő: Dorosz Dávid

16. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő

idősotthonok és hajléktalanellátó szervezet munkáját segítő fenntartói döntések

meghozatalára a koronavírus járvány második hullámára történő felkészülés

érdekében KGY/2020/37/EO 16

Előterjesztő: Karácsony Gergely

17. Javaslat Fejlesztési Megállapodás megkötésére az "M3 metróvonal

állomásainak akadálymentesítése - tervezési és kivitelezési feladatok -

megvalósításához szükséges forrás biztosítása" tárgyában

Előterjesztő: Kiss Ambrus KGY/2020/37/EO 17

18. Javaslat a Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató

megvalósuló gyermekétkeztetés támogatására

Előterjesztő: Karácsony Gergely, Gy. Németh Erzsébet

Általános Iskolában

KGY/2020/37/E018

19. Javaslat szoborfelújítás kapcsán befolyt kötbér

forrás köztéri kulturális célú felhasználására

Előterjesztő: Karácsony Gergely Gy. Németh Erzsébet

befizetésből keletkezett

KGY/2020/37/EO 19

20. Javaslat a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti

jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos fenntartói döntésekre

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet KGY/2020/37/E020

21. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. alapító okiratának

módosítására KGY/2020/37/E021

Előterjesztő: Karácsony Gergely

4

22. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. törzstőkéjének ingóságok

apportálása útján történő megemelésére KGY/2020/37/E022

Előterjesztő: Karácsony Gergely

23. Javaslat a Budapest XI. kerület 1778/3 hrsz-ú út ingatlan tulajdonjogának

közfeladat ellátás elősegítése érdekében történő ingyenes átruházására a XI.

Kerületi Önkormányzat javára KGY/2020/37/E023

Előterjesztő: Kiss Ambrus

24. Javaslat a Budapest II. kerület, 15603/3, 15609/3, és 15592 hrsz. alatt

nyilvántartott ingatlanok ingyenes használatba adására Budapest Főváros II.

Kerület Önkormányzata részére szabadidőpark létesítése - kerületi sport és

szabadidősport támogatása - céljára, valamint beruházási megállapodás kötése a

hivatkozott ingatlanokon történő fejlesztésre KGY/2020/37/E024

Előterjesztő: Kiss Ambrus

25. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában és a Fővárosi Önkormányzat

vagyonkezelésében lévő, 25964/1 helyrajzi számú, Budapest, XIIL kér. Váci út

200. szám alatti, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hajózási

kirendeltségének közfeladat ellátása céljából történő ingyenes használatára

irányuló használati szerződés megkötésére KGY/2020/37/E025

Előterjesztő: Kiss Ambrus

26. Javaslat a 76498 helyrajzi számú, Budapest, IV. kér. Üdülő sor 7/A. szám

alatti ingatlanra vonatkozó együttműködési és használati megállapodás

megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros IV. Kerület

Újpest Önkormányzata és az Újpesti Hajós Klub Víztúrázó Alapítvány között

Előterjesztő: Kiss Ambrus KGY/2020/37/E026

27. Gyalogos aluljárókban található üzemi helyiségek használatának jogi

rendezése KGY/2020/37/E027

Előterjesztő: Kiss Ambrus

28. Javaslat közterületeken képfelvevők kihelyezésére KGY/2020/37/E028

Előterjesztő: Kiss Ambrus

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

5

29. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására "San Marco hercegnéemléktábla" elhelyezésére KGY/2020/37/E029

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

30. Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való

csatlakozásról KGY/2020/37/E030

Előterjesztő: Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

31. Törvényességi felhívás Budapest Főváros Közgyűlése 956/2019.

(11. 05.) sz. határozatával kapcsolatban KGY/2020/37/E031

Előterjesztő: Karácsony Gergely

32. Javaslat a 2020. évi városrehabilitációs munkák támogatására kiírt

pályázatra benyújtott pályázat támogatására KGY/2020/37/E032

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

33. Javaslat az I. Vérmező területét érintő előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata KGY/2020/37/E033

34. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való

csatlakozás alapjául szolgáló 2020. évi Karta elfogadására KGY/2020/37/E034

Előterjesztő: Dorosz Dávid

35. Javaslat a KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 "A fővárosi hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási

és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid KGY/2020/37/E035

36. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2020. évi üzleti tervével kapcsolatos

döntésekre KGY/2020/3 7/E036

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

37. Javaslat Bethlen Gábor Alapítvány támogatási megállapodásának

jóváhagyására KGY/2020/37/E037

Előterjesztő: Kiss Ambrus

6

38. Javaslat Wesselényi Miklós báró -emléktábla 1054 Budapest, Akadémia

utca 1. szám alatti épületen történő elhelyezésére

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet KGY/2020/37/E038

39. Javaslat a Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

közös működtetésével kapcsolatos döntésekre KGY/2020/37/E039

Előterjesztő: Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

40. Javaslat az FCSM Zrt. 2020. augusztus 28-ai rendkívüli közgyűlésének

napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus KGY/2020/37/E040

41. Javaslat a BKV Zrt. 2019. évi konszolidált éves beszámolójának és

konszolidált éves üzleti jelentésének elfogadására KGY/2020/37/E041

Előterjesztő: Karácsony Gergely

42. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi konszolidált

éves beszámolójának és konszolidált éves üzleti jelentésének az elfogadására

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2020/37/E042

43. Javaslat a Soroksári-Haller csatorna csomópont körüli büzszennyezés

végleges megszüntetéséhez szükséges közmű megépítésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina KGY/2020/37/E043

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

44. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő személyi

döntések meghozatalára KGY/2020/37/E044

Előterjesztő: Karácsony Gergely

45. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló

további jogviszonyával kapcsolatos döntésre KGY/2020/37/E045

Előterjesztő: Karácsony Gergely

7

46. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról KGY/2020/37/E046

Előterjesztő: Niedermüller Péter, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke

Tájékoztatók:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás KGY/2020/37/T001

2. Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2020. évi I.

negyedéves előrehaladási jelentéséről KGY/2020/37/T002

Előterjesztő: Tüttő Kata

3. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi előirányzatainak

január-június havi változásairól KGY/2020/37/T003

Előterjesztő: Kiss Ambrus

4. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó

költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett

intézkedésekről (2020. II. negyedév) KGY/2020/37/T004

Előterjesztő: Kiss Ambrus

5. Tájékoztatás a 2020. évi Kubinyi Ágoston Program pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2020/37/T005

6. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §

(2) bekezdés szerinti tájékoztató a főpolgármester 2020. évi szabadsága

igénybevételéről KGY/2020/37/T006

Előterjesztő: Karácsony Gergely

A napirend kiegészítéséről való döntés esetén nyílt ülésen kerülhet

tárgyalásra:

47. Javaslat a csepeli gerincűt befejező ütemeinek teljes előkészítéséhez

szükséges forrás biztosítására KGY/2020/37/E201

Előterjesztő: Borbély Lénárd

8

A rendkívüli ülés összehívását a koronavírus járvány miatt kiszámíthatatlan őszi

időszak, a veszélyhelyzet alatt elhalasztott előterjesztésekről történő döntés

fontossága, valamint a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésének

tehermentesítése indokolja.

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es

telefonszámán szíveskedjék jelezni.

Budapest, 2020. augusztus 19.