Összesen 3629186 látogató
Összesen 7218 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony rendkívüli üléséről 2020.09.09.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 28 megtekintés

 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2020. szeptember 9.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

 

1.   Kreisz Mátyás Tamás                                       elnök

2.   Kreisz László

3.   Winklerné Tomana Ildikó

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

 

Távol:

4.   Galambos Andrásné

5.    Schäffer Ildikó

 

 

Később érkezett: -

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

 

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Tisztelettel köszönt mindenkit a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2020. szeptember 9-i rendkívüli, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a Testület 3 (három) fővel határozatképes és az ülést 08 óra 30 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 09-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

53/2020. (IX. 09.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 09-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ezt követően érdeklődik, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy annak meghívó szerinti elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 09-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    V. Sváb Népművészeti Tábor Finanszírozása

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

54/2020. (IX. 09.) NNÖT KT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2020. szeptember 09-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    V. Sváb Népművészeti Tábor Finanszírozása

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

3. V. SVÁB NÉPMÛVÉSZETI TÁBOR FINANSZÍROZÁSA

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Felvezetésként elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának felhívására az V. Sváb Népművészeti tábor finanszírozásához pályázatot nyújtott be, melyen 808.000,- forint összegű támogatást ítéltek meg számára a fent nevezett célra. A támogatási összeg felhasználásához szükséges hozzájárulásról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend: V. Sváb Népművészeti tábor finanszírozása

1. javaslat:

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától pályázati úton elnyert 808.000 forint összegű támogatás felhasználásához az V. Sváb Népművészeti tábor finanszírozására, a benyújtott költségvetésnek megfelelően.

2. Felhatalmazza az elnököt a szükséges dokumentumok aláírására, valamint kéri, hogy a pályázati támogatást és annak költségeit a 2020. évi költségvetés következő módosításánál szerepeltesse.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

 

55/2020. (IX. 09.) NNÖT KT határozat

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától pályázati úton elnyert 808.000 forint összegű támogatás felhasználásához az V. Sváb Népművészeti tábor finanszírozására, a benyújtott költségvetésnek megfelelően.

2. Felhatalmazza az elnököt a szükséges dokumentumok aláírására, valamint kéri, hogy a pályázati támogatást és annak költségeit a 2020. évi költségvetés következő módosításánál szerepeltesse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele. Amennyiben nincs, úgy rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 08 óra 36 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

         Kreisz Mátyás Tamás                                                          Dr. Micheller Anita

              NNÖT elnöke                                                               jegyző

 

 

Winklerné Tomana Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn