Összesen 3632443 látogató
Összesen 7229 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2020.09.22.

Feltöltő : Pécs MJV Önkormányzata 223 megtekintés

 

MEGHÍVÓ

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. szeptember 22-én, 9.00 órai kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II. em. 204. sz. alatt.

A napirendi javaslat előterjesztései a https://gov.pecs.hu/ oldalon/ ÖNKORMÁNYZAT menü/ TESTÜLETI MUNKA almenü/ KÖZGYÛLÉSI MUNKA almenü/ ELÕTERJESZTÉSEK pontja alatt tölthetők le.

Az ülés megtekinthető a https://gov.pecs.hu/ oldalon/ ÖNKORMÁNYZAT menü/ ÖNKORMÁNYZATI TV almenü pontja alatt.

 

Az ülés napirendi javaslata:

 

1        Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

                    2       Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15. ) önkormányzati rendelet módosítása           

                    3       Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása      

                    4       Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. ( II.24.) önkormányzati rendelet módosítása     

                    5       Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása            

                    6       Polgármesteri Biztos megbízása a Kiemelt Sportcélú Beruházások és Fejlesztések koordinálására     

                    7       Dr. Battyáni Istvánné, a Nyugati Városrészi Óvoda óvodavezetője jogviszonyának saját kérésére felmentéssel történő megszüntetése nyugdíjazás miatt      

                    8       A Csorba Győző Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat lezárása, és döntés az igazgató személyéről           

                    9       Pályázat kiírása a Janus Pannonius Múzeum igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására           

                    10     A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat lezárása          

                    11     Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztása           

                    12     A Tettye Forrásház Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala       

                    13     A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala     

                    14     Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez       

                    15     Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása      

                    16     A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási megállapodásának módosítása          

                    17     A városi víziközmű 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének újabb módosítása, a 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása, a víziközmű után járó 2020. évi használati díj felosztásának módosítása és a víziközmű után járó 2021. évi használati díj felosztása       

                    18     Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szociális intézmények fejlesztésére 2018-ban megkötött megállapodás módosítása       

                    19     Bírósági ülnök megbízatása megszűnésének megállapítása            

                    20     A "TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 - Ifjúsági ház és Centrum parkoló fejlesztése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatala