Összesen 3630835 látogató
Összesen 7226 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2020.09.24.

Feltöltő : Budapest, XI. kerületi Önkormányzat 70 megtekintés

 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én (csütörtök) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó rendes ülésére.

 

- Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról

- Képviselői kérdésre válasz (Bakai-Nagy Zita alpolgármester Szabó László képviselőnek)

- Képviselői kérdés (Jankó István képviselő Bakai Nagy Zita alpolgármesterhez)

 

 

NAPIREND:

 

1./

Budapest XI., Duna folyam - kerület határ - Budaörsi út - Ferencváros-Kelenföld vasútvonal által határolt terület kerületi építési szabályzata (KÉSZ 2. ütem)

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester

 

2./

Költségvetéssel kapcsolatos döntések

 

 

2.1

UIA CUP nyertes pályázat befogadása és a projekttel kapcsolatos költségvetési döntések

Előterjesztő: Barabás Richárd, alpolgármester

 

 

2.2

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

3./

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

4./

A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

5./

A fás szárú növények védelméről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

6./

Az építmény- és telekadóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

7./

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester

 

8./

A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9./

A közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester

 

10. /

A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv bemutatása és a koncepció elfogadása

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester

 

11./

A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. üzemeltetési szerződésének kiegészítése

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

12./

Közmeghallgatás összehívása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

13./

"Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" adományozása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

14./

A Szent Pio szobor ideiglenes tulajdonosi hozzájárulásának meghosszabbítása

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester

 

15./

Alapítványok támogatása

 

 

15.1.

Civil pályázaton alapítványok támogatása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 

15.2.

Kulturális pályázaton alapítványok támogatása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 

15.3.

Környezetvédelmi civil pályázaton alapítványok támogatása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

15.4.

Szent Adalbert Alapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

16./

Az Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

17./

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester

 

18./

Javaslat a Polgármester 2020. I. félévi céljutalmára

Előterjesztő: Daám Alexandra a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke

 

19./

Az önkényuralmi rendszer áldozatainak védelméről

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

20./

Zenén át - Újbudán 

Előterjesztő: Csernus László képviselő

 

21./

A demokratikus innovációért felelős tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Németh Gyöngyvér Valéria tanácsnok

 

 

 

 

 

22./

Az egyházügyi tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: dr. Molnár László tanácsnok

 

23./

Az ifjúsági tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója

 Előterjesztő: Daám Alexandra tanácsnok

 

24./

Az informatikai tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Görög András tanácsnok

 

25./

A jövő nemzedék tanácsnokának 2020. II. és III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Tóth Márton tanácsnok

 

26./

A közbiztonsági tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Varga Gergő tanácsnok

 

27./

A lakásügyi tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Junghausz Rajmund tanácsnok

                                                             

28./

A nemzetiségi tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója

 Előterjesztő: Csernus László tanácsnok

 

29./

A sport- és szabadidő tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Bedő Dávid tanácsnok

 

30./

A társadalmi felelősségvállalással foglalkozó tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Rádi Károly tanácsnok

 

31./

A városüzemeltetési és városfejlesztési tanácsnok 2020. II. és III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Budai Miklós tanácsnok

 

32./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

33./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

Zárt ülés:

 

 34./

Szociális ügyek elbírálása

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 35./

Javaslat "Újbuda díszpolgára" cím adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 36./

Javaslat "Újbuda sportjáért" életmű díj adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 37./

Javaslat "Újbuda időseiért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 38./

Javaslat "Újbuda szolgálatáért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 39./

Javaslat "Újbuda gyermekeiért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 40./

Javaslat "Újbuda mesterpedagógusa" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Görög András a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

 

 41./

Javaslat "Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Erhardt Attila a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 

Budapest, 2020. szeptember 18.

                                                                                                dr. László Imre

 

 

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

A járványhelyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén való személyes részvételt mellőzni szíveskedjenek!

 

Az ülés eseményeit élőben közvetíti az Újbuda TV, valamint online nyomon követhetőek Újbuda Facebook oldalán, valamint az onkormanyzati.tv weboldalon.

 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!