Összesen 3555789 látogató
Összesen 7086 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2020.09.30.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 206 megtekintés

Napirend:

 

1.       Karácsony Gergely    Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály  Javaslat személyi döntések meghozatalára - KGY/2020/39/E001 [az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük hozzáférhetővé]     nyílt   

2.       Karácsony Gergely    Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő döntések meghozatalára - KGY/2020/39/E002  nyílt   

3.       Tüttő Kata     Városigazgatóság Főosztály Javaslat a II. kerületi Fény és Kis Rókus utcákat összekötő aluljáró műtárggyal kapcsolatos döntések meghozatalára - KGY/2020/39/E003 [az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük hozzáférhetővé]     nyílt   

4.       Kiss Ambrus   Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat egyes járványhelyzet által fokozottan sújtott ágazatokban a fővárosi vállalkozások bevételkiesés okozta terheinek enyhítéséhez szükséges döntésekről - KGY/2020/39/E004    nyílt   

5.       Dorosz Dávid  Városépítési Főosztály         Javaslat a Városliget Építési Szabályzatáról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására - KGY/2020/39/E005 nyílt   

6.       Kiss Ambrus   Pénzügyi Főosztály   Javaslat a települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának előirányzat rendezésére, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására - KGY/2020/39/E006 nyílt   

7.       Karácsony Gergely    Főjegyzői Iroda        Törvényességi felhívás a 17/2020. (IV. 14.) önk. rendelettel kapcsolatban - KGY/2020/39/E007      nyílt   

8.       Karácsony Gergely    Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály  Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának kiírásáról - KGY/2020/39/E008      nyílt   

9.       Karácsony Gergely    Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály         Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás aláírására a budapesti hivatásturizmus fejlesztése érdekében - KGY/2020/39/E009     nyílt   

10.     Dorosz Dávid  Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály       Javaslat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében nevesített egyes projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára KGY/2020/39/E010 nyílt   

11.     Karácsony Gergely    Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály       Javaslat a XXII. kerület Városház tér rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/39/E011       nyílt   

12.     Dorosz Dávid  Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály       Javaslat a Budapest, III. kerület pünkösdfürdői zöldfelület fejlesztés megvalósításához szükséges döntések meghozatalára [az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük hozzáférhetővé] KGY/2020/39/E012         nyílt   

13.     Dorosz Dávid  Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály       A BKSZTT 2020. évi fejlesztési tervének, valamint annak végrehajtására vonatkozó engedélyokirat és Megvalósítási Megállapodás módosítása KGY/2020/39/E013      nyílt   

14.     Kiss Ambrus   Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat a Budapest VIII., kerület Berzsenyi u. 8. fsz. 1. szám alatti található helyiségcsoport ingyenes használatára a Menhely Alapítvány részére KGY/2020/39/E14     nyílt   

15.     Gy. Németh Erzsébet Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály       Javaslat a humán területhez tartozó új beruházási feladatok indításának és folyamatban lévő feladatok engedélyokiratai módosításának jóváhagyására KGY/2020/39/E015  nyílt   

16.     Gy. Németh Erzsébet Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály     A BFZ közszolgáltatási keretszerződésének és 2020. évi többlettámogatási megállapodásának előterjesztése nyílt   

17.     Gy. Németh Erzsébet Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály         Javaslat kulturális intézmények Alapító Okiratának módosítására KGY/2020/39/E

18.     Karácsony Gergely    Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat a közös működtetésű színházak alapító okiratainak módosítására     nyílt   

19.     Gy. Németh Erzsébet Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály         Javaslat a Decent Work City Network (DWCN)nemzetközi szervezethez való csatlakozásra KGY/2020/39/E019   nyílt   

20.     Gy. Németh Erzsébet Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály         Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára Beszédes János: Pányvavető c. szobrának áthelyezése ügyében KGY/2020/39/E020 nyílt   

21.     Kiss Ambrus   Városigazgatóság Főosztály Javaslat víziközművek átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/39/E021  nyílt   

22.     Gy. Németh Erzsébet Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály         Javaslat a Budapest III. Szérűskert utca 40-42. szám alatti tanuszoda bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára         nyílt   

23.     Tüttő Kata     Városigazgatóság Főosztály Javaslat parkolási megállapodások módosítására.  nyílt   

24.     Karácsony Gergely    Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat a BVH Zrt. állandó könyvvizsgálójának megválasztására és díjazása megállapítására nyílt   

25.     Dorosz Dávid  Főjegyzői Iroda        Javaslat klímavédelmi témájú uniós pályázatok benyújtására         nyílt   

26.     Tüttő Kata     Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. többségi tulajdonában és többségi irányítása alatt lévő törökországi székhelyű gazdasági társaság alapítására vonatkozó előzetes döntések meghozatalára        nyílt   

27.     Tüttő Kata     Városigazgatóság Főosztály Javaslat 2019. évi zöldfelületi közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló jelentés és kompenzáció elfogadására  nyílt   

28.     Tüttő Kata     Városigazgatóság Főosztály Javaslat a BKV Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadására        nyílt   

29.     Kiss Ambrus   Városigazgatóság Főosztály Javaslat 2020. évi támogatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel   nyílt   

30.     Tüttő Kata     Városigazgatóság Főosztály Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereinek 2021-2035 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására    nyílt   

31.     Karácsony Gergely    Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat a BVH Zrt. 2019. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára nyílt   

32.     Számadó Tamás dr.  Városépítési Főosztály         Javaslat a kerületi önkormányzatok számára kiírt TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatokat érintő egyes döntések meghozatalára nyílt   

33.     Karácsony Gergely    Városépítési Főosztály         Javaslat közös tervezésre vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzattal az M3 metró északi meghosszabbítása által érintett területekre vonatkozó újpesti kerületi építési szabályzatok (KÉSZ) módosítása tárgyában nyílt   

34.     Karácsony Gergely    Városépítési Főosztály         Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat Integrált Fejlesztési Programjának társadalmi vitára bocsátására nyílt   

35.     Karácsony Gergely    Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat az Enviroduna Kft. Számviteli Politikájának jóváhagyására nyílt   

36.     Karácsony Gergely    Vagyongazdálkodási Főosztály        Javaslat a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. Szervezeti és működési szabályzatának módosítására      nyílt   

37.     Számadó Tamás dr.  Szervezési és Informatikai Főosztály Javaslat egyes közgyűlési határozatok végrehajtási határidejének módosítására, illetve közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére

38.     Karácsony Gergely    Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály  Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról [az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük hozzáférhetővé]       zárt   

39.     Kerpel-Fronius Gábor Városigazgatóság Főosztály  Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára    zárt   

40.     Kiss Ambrus   Igazgatási és Hatósági Főosztály    Javaslat a "Budapest" névhasználatot elutasító FPH003/2146-9/2020. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására zárt   

102.    Számadó Tamás dr.  Szervezési és Informatikai Főosztály Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról nyílt   

103.    Karácsony Gergely    Főpolgármesteri Iroda         Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatairól, a Városdiplomáciai Csoport tevékenységéről     nyílt   

104.    Kiss Ambrus   Pénzügyi Főosztály   Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetése I. félévi alakulásáról  nyílt   

105.    Kiss Ambrus   Pénzügyi Főosztály   Tájékoztató Budapest Főváros Ökormányzata 2020. évi előirányzatainak január-augusztus havi változásairól        nyílt   

106.    Tüttő Kata     Vagyongazdálkodási Főosztály        Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2020. II. negyedéves tevékenységéről nyílt   

201.    Láng Zsolt dr. Képviselő      Javaslat a főváros gazdasági szereplőinek támogatására a koronavírus járvánnyal összefüggésben  nyílt   

300.                       Interpellációk nyílt   

400.                       Felvilágosításkérés az SZMSZ 28. § (4) bekezdése szerint