Összesen 3551330 látogató
Összesen 7069 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének ülésére 2020.10.21.

Feltöltő : Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata 54 megtekintés

 

Iktatószám: KI/43487/2020/XV

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

 

2020. október 21-én 09óra 00 perckor
tartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye:      Budapest VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. em.

 

Javasolt napirendi pontok:

1.)       Javaslat a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

2.)       Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

3.)       Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester, dr. Kispál Tibor alpolgármester

4.)       Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester

5.)       Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

6.)       Javaslat az Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjról szóló rendelet megalkotására valamint a Sárközi Márta irodalmi ösztöndíjról szóló 43/2020. (IX.24.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

7.)       Tájékoztatás a forgalomcsillapítással kapcsolatban tartott lakossági fórumról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

8.)       Döntés a "Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapítása" pilot projekt meghosszabbításáról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

9.)       Javaslat a Budapest VII. kerület Király u. 23-29. számú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésre
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

10.)    Javaslat a 2020. évi közmeghallgatásról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

11.)    Javaslat a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének visszahívására és új elnök megválasztására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

12.)    Javaslat a Kazinczy u. 48. tulajdonjogának pályázat útján történő elidegenítésére
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

13.)    Az önkormányzati ingatlanok helyzetének áttekintése
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

14.)    Döntés a Képviselő-testület 371/2019. (XII.12.) számú határozata alapján az EVIKINT Kft.-nek biztosított 75 MFt-os előleggel történő elszámolás tárgyában
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

15.)    Javaslat az Evikint Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

16.)    Közösségi tervezés megvalósítása a Dob u. 37. szám alatti üres telek fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

17.)    Javaslat Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításának kezdeményezésére.
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

18.)    KEHOP pályázat keretében tervezett klímavédelmi bemutatóhelyek kialakításával kapcsolatos elképzelések bemutatása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

19.)    Döntés családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosításának tárgyában
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

20.)    Javaslat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által működtetett Erzsébet taxi szolgáltatás igénybevételének módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

21.)    ERöMÛVHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi módosított pénzügyi tervének elfogadása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

22.)    Javaslat az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester

23.)    Javaslat a 123/2020. (III.18.) számú határozat végrehajtására nyitva álló határidő módosítására
Előterjesztő:
Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester

24.)    A Budapest VII. Murányi u. 13. sz. ingatlannal kapcsolatos döntés
Előterjesztő:
Dr. Kispál Tibor alpolgármester

25.)    Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés módosítása
Előterjesztő:
Dr. Kispál Tibor alpolgármester

26.)    Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák téli, valamint nyári zárva tartásának rendjére
Előterjesztő:
Dr. Kispál Tibor alpolgármester

27.)    Döntés alapítványi támogatások odaítéléséről
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

28.)    Javaslat emléktábla állítására Hűvös Éva óvodapszichológus emlékére
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

29.)    Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és Akácfa Udvar Kft. könyvvizsgálóinak megválasztására
Előterjesztő:
Rókay Attila Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és az Akácfa Udvar Kft. ügyvezetője

30.)    Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól való döntési jogkör átvétele, a tulajdonosi döntés nem lakáscélú helyiségre fennálló bérleti díj hátralék részletfizetése és elengedése tárgyában
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

31.)    Tulajdonosi döntés parkolás üzemeltetési üzletág kialakítása tárgyában létrejött bonyolítói szerződés módosításáról
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 

Zárt ülés keretében:       

32.)    Döntéshozatal a Rákóczi út 80. fszt. 10. számú (Hrsz.:33550/0/A/8) ingatlannal kapcsolatos jogvitában
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

33.)    Javaslat bírósági ülnök megválasztására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

34.)    Szociális ügyekben hozott I. fokú döntések ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

35.)    Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

36.)    Javaslat az Erzsébetváros Kft. folyószámla hitelkeret igénylésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Dr. Kispál Tibor alpolgármester

 

 

A Képviselő-testület ülése a 32. - 36. pontok kivételével nyilvános, melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom.

 

 

Budapest, 2020. október 16.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester