Összesen 3632442 látogató
Összesen 7229 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2020.10.28.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 134 megtekintés

MEGHÍVÓ

a Fővárosi Közgyűlés 2020. október 28-án (szerda) 9:00 órai kezdettel a

Városháza Dísztermében, (1052 Budapest V., Városház u. 9-11.1. emelet)

tartandó ülésére

A járványügyi védekezés érdekében kérjük a képviselőket és kedves

vendégeinket, hogy az ülésteremben és az ülésterem előtti folyosón az arcukat

maszkkal takarják el. Együttműködésüket köszönjük.

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

1. Javaslat személyi döntések meghozatalára KGY/2020/40/E001

Előterjesztő: Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

2. Javaslat a Katona JózsefSzínház Nonprofit Kft., valamint a Radnóti Miklós

Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2020/40/E002

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

3. Javaslat Budapest IX. kerület BÁLNA épületegyüttes környezetére

vonatkozóan Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és

Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosításának,

valamint a Duna-parti építési szabályzat XI. ütem módosítására

Előterjesztő: Dorosz Dávid KGY/2020/40/E003

4. Javaslat a Fóvárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól

szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és az "Égig érő fíí"

udvarzöldítési pályázat meghirdetésére KGY/2020/40/E004

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes

gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok

átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről

szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet KGY/2020/40/E005

6. Javaslat egyes közgyűlési határozatok végrehajtási határidejének

módosítására, illetve közgyűlési határozatok és egyes időszerűtlenné vált

jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére KGY/2020/40/E006

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

7. Javaslat a "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

támogatására KGY/2020/40/E007

Előterjesztő: Karácsony Gergely, Gy. Németh Erzsébet

8. Javaslat a "Blaha Lujza tér rekonstrukciója" fejlesztéshez kapcsolódó egyes

döntések meghozatalára KGY/2020/40/E008

Előterjesztő: Dorosz Dávid

9. Javaslat a BKK Zrt. megvalósításában "BKK Zrt. 2020-2023. évi

Útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021" tárgyú feladattal kapcsolatos

döntések meghozatalára KGY/2020/40/E009

Előterjesztő: Dorosz Dávid, Tüttő Kata

10. Javaslat a Budapest Közút Zrt. megvalósításában "Budapest Közút Zrt.

2020-2023. évi Útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport" tárgyú feladattal

kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/40/E010

Előterjesztő: Dorosz Dávid, Tüttő Kata

11. Javaslat a BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés tárgyú

feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára (XIV., Csömöri út - XV.,

Drégelyvár utca - MÁV vágány feletti közúti híd felújítása) KGY/2020/40/E011

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Tüttő Kata

12. Javaslat az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges

megbetegedést okozó humánjárvány gazdasági hatása következtében a Budapest

Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II.

29.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/40/E012

Előterjesztő: Karácsony Gergely, Kiss Ambrus

13. Javaslat a Bp. XI. Rimaszombati út 2. szám alatti ingatlanon lévő

felépítmény aulájának, illetve I.-II.III. emeletének hajléktalan krízisszállóként

történő ingyenes haszonkölcsönbe adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egyesület részére KGY/2020/40/E013

Előterjesztő: Kiss Ambrus

14. Javaslat a Horizont 2020 FastTrack című projekttel kapcsolatos döntések

meghozatalára KGY/2020/40/E014

Előterjesztő: Dorosz Dávid

15. Javaslat a "Budapest a Világ Könyvfővárosa 2023" pályázat előkészítésére

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet KGY/2020/40/E015

16. Javaslat a 2019. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtott támogatások

tárgyában alapítványokkal kötött támogatási szerződések módosítására

Előtérjesztő: Kiss Ambrus KGY/2020/40/E016

17. Javaslat a FÖKÉTÜSZ Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2020/40/E017

18. Javaslat a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének, és Fővárosi Rendezési

Szabályzatának a Budapest III. kerület egyes területeire vonatkozó módosítási

kérelméről szóló döntés meghozatalára KGY/2020/40/E018

Előterjesztő: Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

19. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2020. évi támogatási

szerződésének megkötésére KGY/2020/40/E019

Előterjesztő: Karácsony Gergely

20. Javaslat a Magyar Államkincstárral kötendő önkormányzati ASP rendszer

interfészes szolgáltatási szerződésénekjóváhagyására KGY/2020/40/E020

Előterjesztő: Kiss Ambrus

21. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. 2020. évi közszolgáltatási

szerződésének jóváhagyására KGY/2020/40/E021

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

22. Javaslat a FÖKÉTÜSZ Kft. 2019. évi közszolgáltatási beszámolójának

elfogadására KGY/2020/40/E022

Előterjesztő: Tüttő Kata

23. Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2020. évi normatív állami

támogatására irányuló szerződés megkötésére KGY/2020/40/E023

Előterjesztő: Dorosz Dávid

24. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi

működési célú támogatása elszámolásának elfogadására KGY/2020/40/E024

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

25. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2020. október 30-án tartandó

közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2020/40/E025

26. Javaslat megállapodás megkötésére az Egészséges Budapest Program

kapcsán KGY/2020/40/E026

Előterjesztő: Dorosz Dávid

27. Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési tervének 2. sz.

módosítása KGY/2020/40/E027

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

28. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési

Tervének 2. számú módosítására KGY/2020/40/E028

Előterjesztő: Kiss Ambrus

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

29. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló

további jogviszonyával kapcsolatos döntésre KGY/2020/40/E029

Előterjesztő: Karácsony Gergely

30. Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyben szükséges

döntés meghozatalára KGY/2020/40/E030

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

Tájékoztatók;

1. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás KGY/2020/40/T001

2. Tájékoztatás a Kormányhivatal összeférhetetlenségi ügy tárgyalásának

nyilvánosságával kapcsolatos álláspontjáról KGY/2020/40/T002

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

3. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi előirányzatainak

január-szeptember havi változásairól KGY/2020/40/T003

Előterjesztő: Kiss Ambrus

A napirend kiegészítéséről való döntés esetén nyílt ülésen kerülhet

tárgyalásra:

31. Javaslat a fővárosi közösségi kerékpáros rendszer megújítására és

kiterjesztésére, valamint a "Bubi üzemeltetése" tárgyában, a BKK Budapesti

Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett

közbeszerzési eljárás visszavonására KGY/2020/40/E201

Előterjesztő: Ughy Attila

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es

telefonszámán szíveskedjék jelezni.

Budapest, 2020. október

Karácsony Gergely

főpolgármester