Összesen 3630838 látogató
Összesen 7226 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2020.10.29.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 30 megtekintés

 

MEGHÍVÓ

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

 

2020. október 29-én, 13.00 órára

 

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:V  á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

                    Siófok, Fő tér 1.

 

Javaslat az ülés napirendjeire:

 

01.  Rendőrkapitányság Siófok - az Önkormányzat részére beszámoló a 2020. évi turisztikai idény értékeléséről

Előterjesztő: Bene Zsolt kapitányságvezető

02.

TÁJÉKOZTATÓ a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2020. évi turisztikai idényben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth László kapitányságvezető

03.

A 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Szendrődi Tamás ügyvezető igazgató

04.

A Kálmán Imre Kultu rális Központ 20 20 . évi nyári szezonértékelő beszámolója

 

Előterjesztő: Isó Edina igazgató

05.

A Fürdőegylet és Tourinform iroda 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése

 

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök, Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület

06.

Beszámoló a 2020. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemeltetés, Városőrség)

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert Polgármester

07.

Javaslat Siófok Város Gondozási Központja Idősek Otthonában biztosított közétkeztetési feladatok ellátásával összefüggő képviselő-testületi döntésekre

 

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető

08.

Emelt szintű férőhelyek számának módosít ása "A" és "B" épület tekintetében

 

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető

09.

Beszámoló a Fürdőegylet 2020. évi marketing keretének költéséről

 

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök - Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület

10.

A Siófoki Temetkezési Kft. feladatellátásának meghatározása 2021. január 1-jétől kezdődően

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

11.

Az önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alkotása

 

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

12.

Javaslat a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

13.

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez csatlakozás

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

14.

A Siófok, Fő utca 254/A. alatt található "Régi Vízmű", Siófok belterület 4497/13 hrsz-ú ingatlan, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

15.

A 63/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozatban foglalt HÉSZ módosítás pontosítása

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

16.

Elvi döntés Siófok város közigazgatási területén belül hó és síkosság mentesítés ellátása tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

17.

A Siógarden Ingatlanfejlesztő Kft és Siófok Város Önkormányzata közötti, utak és csapadékvíz elvezető rendszerek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződés jóváhagyása

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

18.

Javaslat a 9/2020. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

19.

Tájékoztatók

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester, Völgyi Lajos a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

20.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

21.

Egyebek