Összesen 3749118 látogató
Összesen 7361 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2020.10.29.

Feltöltő : Kiskunmajsa 47 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2020.  október 29. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György rendes Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két ülés  között  eltelt időszakról

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.    A személyes gondoskodást nyújtó szociális is gyermekjóléti ellátásokról szóló  4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

4.    Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása

5.    Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra a kiskunmajsai vásártér fejlesztésére

6.    Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására

7.    A Városgazdálkodási Intézménynél adminisztrátori álláshely megszüntetése.

8.    Városgazdálkodási Intézmény kérelme földrostálás és fakivágás díjának fedezetére

9.    Kiskunmajsa Város  Polgármestere 22/2020.(IV.20.) határozatának Kiskunmajsa Város  Önk. Képviselő- testületének  107/2020.(VII.09.) határozatával mód.  határozatának további  módosítása a Városgazdálkodási Int. részére utcatakarító gép  beszerzése tárgyában

10.  Az 57/2020.(II.27.) határozat visszavonása a 296/69 hrsz-ú terület  vásárlásával kapcsolatban

11.  Sipos Ferdinánd kérelme a 0579/13 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatban

12.  A 0296/62 hrsz-ú terület  értékesítéséről szóló  261/2019.(X.03.) határozat visszavonása és Babenyecz

Csaba területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/62 hrsz-ú területből

13.  Védőnői Szolgálat működéséhez szükséges fedezet biztosítása

14.  Csodavilág Mini Bölcsőde működéséhez szükséges fedezet biztosítása

15.  Tájékoztató a kiskunmajsai kiserdőben kötelezően elvégzendő erdészeti munkálatokról

16.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

17.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2020. október 22.

 

 

Patkós Zsolt polgármester sk.