Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2021.06.17.

Feltöltő : Budapest, XI. kerületi Önkormányzat 68 megtekintés

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Képviselő-testület 2021. június 17-én (csütörtök) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó rendes ülésére.

 

- Képviselői kérdésekre válasz Jankó István és Novák Előd képviselőknek

- Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról

 

 

NAPIREND:

 

1./

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

2./

Hitelfelvétel előkészítése

Előterjesztő: Erhardt Attila képviselő

 

3./

Ingatlanhasznosítási pályázatok értékelése

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

4./

A Budapest XXII. kerület Tüdőgondozó és Pszichiátriai Gondozó elnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

5./

Előzetes kötelezettségvállalás a Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet fejlesztés megvalósítása folyamatosságának biztosításához

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

6./

Együttműködési megállapodás megkötése az E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester

 

7./

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos műszaki feladatok áttekintése

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

8./

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

9./

A Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezése

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

10./

KözPont Újbudai Kulturális Kft.-nél ügyvezető váltása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

11./

Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben közbeszerzési eljárások eredményét illetően meghozott döntésekről

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 

 

 

 

12./

Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

13./

Döntés a COMPETENCE projekttel kapcsolatos önrész módosításáról

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

14./

Javaslat művészeti ösztöndíjak adományozására  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

15./

A Szent Kristóf Szakrendelő VEKOP 7.2.3-17-00010 és a VEKOP-7.2.2-17-00011 számú pályázatainak kötelező fenntartása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

16./

Előzetes kötelezettségvállalás az intézmények 2022-2023. évi villamos-energia- és földgázbeszerzéséhez

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

17./

A demokratikus innovációért felelős tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Németh Gyöngyvér Valéria tanácsnok

 

18./

Az egyházügyi tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: dr. Molnár László tanácsnok

 

19./

Az ifjúsági tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója

 Előterjesztő: Daám Alexandra tanácsnok

 

20./

Az informatikai tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Görög András tanácsnok

 

21./

A jövő nemzedék tanácsnokának 2021. II. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Tóth Márton tanácsnok

 

22./

A közbiztonsági tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Varga Gergő tanácsnok

 

23./

A lakásügyi tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Junghausz Rajmund tanácsnok

                                                             

24./

A nemzetiségi tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Csernus László tanácsnok

 

25./

A sport- és szabadidő tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Bedő Dávid tanácsnok

 

26.

A társadalmi felelősségvállalással foglalkozó tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Rádi Károly tanácsnok

 

27./

A városüzemeltetési és városfejlesztési tanácsnok 2021. II. negyedévi beszámolója   

Előterjesztő: Budai Miklós tanácsnok

 

28./

Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi üléstervére

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 

 

 

 

 

29./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

30./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

31./

A dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződések felmondása

Előterjesztő: Novák Előd képviselő 

 

32./

Ügyvédi megbízások felülvizsgálata

Előterjesztő: Csernus László képviselő

 

Zárt ülés:

 

33./

Méltatlanság miatt bizottsági tagság megszüntetése

Előterjesztő: Daám Alexandra a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke

 

34./

Bizottsági tag megválasztása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

35./

Javaslat "Újbuda kiváló közszolgálatáért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

36./

Szociális ügyek elbírálása

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

Budapest, 2021. június 11.

 

                                                                                               dr. László Imre

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

A járványhelyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén való személyes részvételt mellőzni szíveskedjenek!

 

Az ülés eseményeit élőben közvetíti az Újbuda TV, valamint online nyomon követhetőek Újbuda Facebook oldalán, valamint az onkormanyzati.tv weboldalon.

 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!