Összesen 3950366 látogató
Összesen 7744 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlésére 2021.08.26.

Feltöltő : Dunaújváros 95 megtekintés

                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

                    Dunaújváros, Városháza tér 1.                                                                                           

  (06-25) 544-312      

 

           

 

M E G H Í V Ó

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.     Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:        a polgármester

 

2.     Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

3.     Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Dr. Litresits András ügyvéd

 

4.     Javaslat jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perre tekintettel

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Dr. Kummer Ákos ügyvéd

 

5.     Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tulajdoni hozzájárulás megadására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabó György Zoltán, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

                   Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

 

6.     Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” hitelezői részére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

7.     Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

                   Dr. Móricz Zoltán ügyvéd

 

8.     Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

9.     Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a Csónakházra vonatkozóan a DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés módosításáról

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

 

10.    Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.

                   elnöke

 

11.    Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula sportlövő jutalmazására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

12.    Javaslat Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelmére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

13.    Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” c. projekt vonatkozásában a kivitelezési munkák előkészítése tárgyában vállalkozási szerződés megkötésére

(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.)

Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Meghívott:   Horváth Anita, a DV N Zrt. vezérigazgatója

 

14.    Javaslat a TOP-6.1.416-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 1. számú módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

 

15.    Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

16.    Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

17.   Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

18.    Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi indentitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének meghosszabbítására

Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

 

19.    Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-00044 azonosító számú projekt Szerződéses megállapodásának 3. számú módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

20.    Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 9. sz. módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

21.    Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabolcs Mérnökiroda Kft. ügyvezetője

22.    Javaslat az Egészségmegőrzési Központ foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező szerv kijelölésére

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

23.    Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat

                   intézményvezetője

 

24.    Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására

Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

 

25.    Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú törvényességi felhívásáról

Előadó:        a polgármester

 

26.    Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására

Előadó:        a polgármester

 

 

 

Dunaújváros, 2021. augusztus 24.

 

 

                                                                                           Pintér Tamás s.k.

                                                                                              polgármester