Összesen 3960556 látogató
Összesen 7762 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésére 2021.09.01.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 463 megtekintés

MEGHÍVÓ

a Fővárosi Közgyűlés 2021. szeptember 1-jén (szerda) 11 órai kezdettel a

Városháza Dísztermében, (1052 Budapest, Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó

rendkívüli ülésére

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

1. Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében

a főpolgármester által meghozott döntések utólagos megerősítésére és

tudomásulvételére KGY/2021/31/E001

Előterjesztő: Karácsony Gergely

2. Javaslat személyi döntések meghozatalára KGY/2021/31/E002

Előterjesztő: Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük

hozzáférhetővé]

3. Javaslat Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és Budapest

főváros rendezési szabályzata (FRSZ) és a Duna-parti építési szabályzatok (DÉSZ IX.

és XI. ütem) eseti módosítása és az ehhez kapcsolódó környezeti vizsgálat elfogadása

az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra tárgyában

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/E003

4. Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati

rendelet, valamint Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/E004

5. Javaslat a 2023. évi atlétikai világbajnoksággal összefüggő egyes kérdésekről

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/E005

6. Javaslat a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság budapesti megrendezéséhez

szükséges a Fővárosi Közgyűlés által adott hozzájárulás visszavonására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet KGY/2021/31/E006

2

7. Javaslat a Mozaik Gazdasági Szervezet megszüntetésével összefüggésben

előirányzatok biztosítására a feladatokat átvevő intézmények számára

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet KGY/2021/31/E007

8. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének

teljesítéséről szóló jelentés és a kompenzáció elfogadására

Előterjesztő: Kiss Ambrus KGY/2021/31/E008

9. Javaslat az M3 infrastruktúra rekonstrukciójának műszaki ellenőri és egyéb

mérnöki feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata KGY/2021/31/E009

10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről

szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Karácsony Gergely KGY/2021/31/E010

11. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi

Rendezési Szabályzatának eseti módosítására és a XVI. kerület egyes területeire

vonatkozó módosítási kérelméről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/E011

12. Javaslat az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásában álló köznevelési

intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyon tulajdonba

adására KGY/2021/31/E012

Előterjesztő: Kiss Ambrus

13. Javaslat a 25964/1 helyrajzi számú, Budapest, XIII. ker. Váci út 200. szám alatti

ingatlan ingyenes használatára vonatkozó döntés módosítására

Előterjesztő. Kiss Ambrus KGY/2021/31/E013

14. Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Alapszabály módosításának

jóváhagyására KGY/2021/31/E014

Előterjesztő: Karácsony Gergely

15. Javaslat bérbeadói hozzájárulás megadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egyesület részére a Bp. XI., Etele tér – Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáróban

lévő 128/7. jelölésű nem lakás céljára szolgáló helyiségbe más személy befogadásához

Előterjesztő: Kiss Ambrus KGY/2021/31/E015

3

16. Javaslat a Rákos-patak menti kerékpárút kialakításához szükséges X. kerületi,

önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonrendezésére

Előterjesztő: Kiss Ambrus KGY/2021/31/E016

17. Javaslat a fővárosi gépjárműforgalomból eredő levegőszennyezés csökkenését

eredményező intézkedési terv, illetve az ezt megalapozó szakpolitikai koncepció

előkészítésére és kidolgozásának módjára

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/E017

18. Javaslat a 14 év alattiak közösségi közlekedési díjkedvezményéről

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/E018

19. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Allee Center Kft. játszótér

bővítéshez

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor KGY/2021/31/E019

20. Javaslat a „Vérmező közpark stratégiai terve” dokumentum közgyűlési

jóváhagyására

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor KGY/2021/31/E020

21. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák

támogatására szóló pályázati kiírás jóváhagyására KGY/2021/31/E021

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

22. Javaslat a Fővárosi Idősügyi Stratégia 2021–2024 elfogadására

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet KGY/2021/31/E022

23. Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, meglévő közterület

elnevezések megváltoztatására KGY/2021/31/E023

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük

hozzáférhetővé]

24. Javaslat a 2019. évben létrehozott Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

működésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor KGY/2021/31/E024

4

25. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata FPH006/84-10/2020. iktatószámú

2021. évi ellenőrzési tervének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás KGY/2021/31/E025

26. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021.

évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntésre KGY/2021/31/E026

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

27. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására Markovits Iván emléktábla

elhelyezéséhez a Batthyány téri Vásárcsarnok épületén KGY/2021/31/E027

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

28. Javaslat az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. 2021. évi üzleti tervének

jóváhagyására KGY/2021/31/E028

Előterjesztő: Kiss Ambrus

29. Javaslat a közös működtetésű színházak felügyelőbizottsági ügyrendjei és egyes

társaságok esetében a Szervezeti és Működési Szabályzatai módosításainak

jóváhagyására KGY/2021/31/E029

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

30. Javaslat a BGYH Zrt.-vel kötött 1,5 milliárd forint összegű tulajdonosi kölcsön

megállapodás 2. számú módosítására KGY/2021/31/E030

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

31. Javaslat egyes közgyűlési határozatok végrehajtási határidejének módosítására,

valamint egyes közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás KGY/2021/31/E031

32. Javaslat döntés meghozatalára a 111/KGY sorszámozott közterület-használati

ügyben KGY/2021/31/E032

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

33. Javaslat a Sziget Fesztivál közterület-használatával kapcsolatos hatósági

szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor KGY/2021/31/E033

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük

hozzáférhetővé]

5

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

34. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/E034

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük

hozzáférhetővé]

35. Javaslat döntés meghozatalára a 90/KGY-110/KGY sorszámozott hatósági

közterület-használati ügyekben, továbbá a beérkezett keresetlevelek alapján szükséges

döntések meghozatalára KGY/2021/31/E035

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

Tájékoztatók:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás KGY/2021/31/T001

2. Tájékoztató két ülés közötti döntésekről KGY/2021/31/T002

Előterjesztő: Karácsony Gergely

3. Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó

költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett

intézkedésekről (2021. II. negyedév) KGY/2021/31/T003

Előterjesztő: Kiss Ambrus

4. A Kttv. 225/C. § (2) bekezdés szerinti tájékoztató a főpolgármester 2021. évi

szabadsága igénybevételéről

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/32/T004

5. Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2021. I. negyedéves

tevékenységéről KGY/2021/31/T005

Előterjesztő: Tüttő Kata

6. Beszámoló a részvételi költségvetés eredményéről és módszertanáról

Előterjesztő: Karácsony Gergely KGY/2021/31/T006

A rendkívüli ülés összehívását a Fővárosi Közgyűlés szeptember végi ülésének

tehermentesítése indokolja.

6

Esetleges távolmaradását a Koordinációs Főosztály 327-1077-es telefonszámán

szíveskedjék jelezni.

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely

főpolgármeste