Összesen 3960538 látogató
Összesen 7762 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2021.09.15.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 80 megtekintés

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

 

2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

 

Telefon: 06/23 447 817

 

FAX: 06/23 447 819

 

E-mail: polgarmester@budaors.hu

 

www.budaors.hu

 

Meghivó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

 

43. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület ülését 2021. szeptember 15-én  8.30 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését.

 

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

1. napirendi pont: Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről és a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirendi pont: Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

5. napirendi pont: Döntés rendeletalkotás tárgyában - 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 2/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet

6. napirendi pont: A kamaraerdei településrészi önkormányzat elnökének megválasztása

7. napirendi pont: Döntés beruházási, fejlesztési célok módosításáról

8. napirendi pont: Döntés településrendezési szerződés módosításáról

9. napirendi pont: Döntés a kamaraerdei felnőtt kondipark létesítésére vonatkozóan

10. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2022-2036. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

11. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása

12. napirendi pont: A BUILD UPON² projekt beszámoló elfogadása és kapcsolódó intézkedések meghozatala

13. napirendi pont: Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

14. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

15. napirendi pont: Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására

16. napirendi pont: Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan 116 m2 területének hasznosítására

17. napirendi pont: Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének ismételt módosítására

18. napirendi pont: Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4175/5 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani tervezett mélygarázs építési beruházásról

20. napirendi pont: Javaslat a „Szilvásban” található önkormányzati tulajdonban lévő területek nyilvános pályázat útján történő értékesítésére

21. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz-ú ingatlanok kb. 641 m2 területű részének hasznosítására autómosó üzemeltetése céljából

22. napirendi pont: Budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítása

23. napirendi pont: Javaslat a 1792/2 helyrajzi számú természetben Nefelejcs utcában lévő ingatlan értékesítéséről

24. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

25. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására

26. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzat biztosítása bevétel kiesés miatt

27. napirendi pont: Átcsoportosítás önkormányzati működési kiadásokról a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira

28. napirendi pont: Hauser József díj és Sport díj adományozása (zárt ülés)

29. napirendi pont: Javaslattétel megyei díjakra (zárt ülés)

30. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról (zárt ülés)