Összesen 3960520 látogató
Összesen 7762 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülésére 2021.09.15.

Feltöltő : Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata 154 megtekintés

 

Iktatószám: XV/75/2021

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

 

2021. szeptember 15-én 09óra 00 perckor
tartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye:      Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet

 

Javasolt napirendi pontok:

1.)       Javaslat bizottsági tagokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

2.)       Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 38/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

3.)       Javaslat a jubileumi díszoklevél alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

4.)       Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló 4/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

5.)       Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

6.)       Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

 

7.)       Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságtervének jóváhagyására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

8.)       Javaslat a Polgármester veszélyhelyzet alatt meghozott határozatainak jóváhagyására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

9.)       Döntés a Képviselő-testület 2021. március 17-től - 2022. március 15-ig terjedő időszakra vonatkozó munkatervének módosításáról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

 

10.)   Döntés a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 597/2021. (VI.11.) határozat a „Nyitva! Fesztivál” együttműködési feltételeiről” módosításáról

Előterjesztő: Niedermüller Péter polgármester

11.)    Javaslat a Klauzál téri Vásárcsarnok egyes bérleti szerződéseinek módosításáról szóló 652/2021 (VII. 02.) számú Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

12.)    Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

13.)    Javaslat a közterületi köztisztasági feladatellátási szerződés módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

14.)    Belső-Erzsébetváros közterületén különböző helyszíneken telepítendő Mikromobilitási pontok (mMP-k) megépítéséhez, valamint kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakításához szükséges döntések
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

15.)    Javaslat a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesülettel kötött ellátási szerződés technikai módosítására egyházzá történő minősítése kapcsán
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

16.)    Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező lakáscélú ingatlanok bérbeadására az Oltalom Karitatív Egyesület részére, illetve a kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

17.)    Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 657/2020. (IX.24.) határozatának módosítása a „csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés” című LIFE pályázat önrésze tekintetében
Előterjesztő:
Tóth Csaba Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet vezetője

18.)    Javaslat az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

19.)    Javaslat a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága, és a Bűnmegelőzési Polgárőri Egylet - Erzsébetváros közötti együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

20.)    Városligeti Bölcsődében a KMOP-4.5.2-11-2012-0034 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult beruházások nyilvántartásának rendezése
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

21.)    Javaslat az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság személyi összetételének változására
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

22.)    Tulajdonosi döntés a Budapest belterület 33520 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest, Damjanich u. 4. szám alatt található nem lakás céljáró szolgáló önkormányzati épület bérbeadása tárgyában
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

23.)    Tulajdonosi döntés a Budapest belterület 34341/0/A/3 és a 34341/0/A/6 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1073 Budapest, Kertész u. 32. szám alatt található ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítása tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapításáról
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

24.)    Tulajdonosi döntés önkormányzati tetőterek értékesítéséről
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

25.)    Tulajdonosi döntés nagy értékű önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

26.)    Tulajdonosi döntés „Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele” tárgyú bonyolítói szerződés megkötéséről
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

27.)    Javaslat az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előterjesztő:
Rókay Attila Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője

 

Zárt ülés keretében:       

28.)    Javaslat a közterület-használattal kapcsolatos ügyben I. fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezések elbírálására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

29.)    Döntés az „Erzsébetváros 56” díj adományozásáról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

 

 

A Képviselő-testület ülése a 28. – 29. pontok kivételével nyilvános, melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom.

 

 

Budapest, 2021. szeptember 08.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester