Összesen 4023176 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2021.09.23.

Feltöltő : Budapest, XI. kerületi Önkormányzat 144 megtekintés

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó rendes ülésére.

 

- Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról

 

NAPIREND:

 

1./

Bizottsági tag megválasztása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

2./

Újbuda Klímastratégiája

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

3./

A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

4./

Előzetes kötelezettségvállalás a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartására, felújítására kiírásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

5./

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet újraalkotása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

6./

Egyes önkormányzati rendeletek módosítása a Főépítészi Igazgatóság megszűnése miatt

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

7./

A Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. bérleti szerződésének módosítása díjfizetés és futamidő tekintetében

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

8./

A Budapest XI. kerület, Fehérvári út 213. szám alatti Albertfalvai Kispiacra vonatkozó vagyonkezelői jogviszony megszüntetése  

Előterjesztő: Hintsch György  alpolgármester

 

9./

Budapest XI. kerület, Vahot utcai parkolók hosszú távú közterület-használata

Előterjesztő: Hintsch György  alpolgármester

 

10./

A Budapest XI. kerület, Andor utca 60. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési jogviszony megszüntetése  

Előterjesztő: Hintsch György  alpolgármester

 

11./

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

12./

A 23-as házi gyermekorvosi körzet további működtetése

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

13./

Pályázat kiírása az Újbudai Humán Szolgáltató Központ vezetői álláshelyére

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

14./

Újbuda Idősügyi Koncepciójának felülvizsgálata

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

15./

Megállapodás megkötése gondozóházi feladatok ellátására

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

16./

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester

 

17./

A (3519/8) hrsz.-ú névtelen közterület elnevezése

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

18./

Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói ösztöndíj adományozása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

19./

Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester

 

20./

Kulturális közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos támogatások, szerződésmódosítás    

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester

 

21./

Környezetvédelmi civil pályázaton alapítványok támogatása

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester

 

22./

Közmeghallgatás összehívása

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

23./

Döntés a Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

24./

Nemet mondunk a politikai erőszakra!

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

25./

A demokratikus innovációért felelős tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Németh Gyöngyvér Valéria tanácsnok

 

26./

Az egyházügyi tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: dr. Molnár László tanácsnok

 

27./

Az ifjúsági tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Daám Alexandra tanácsnok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28./

Az informatikai tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Görög András tanácsnok

 

29./

A jövő nemzedék tanácsnokának 2021. III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Tóth Márton tanácsnok

 

30./

A közbiztonsági tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Varga Gergő tanácsnok

 

31./

A lakásügyi tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Junghausz Rajmund tanácsnok

 

32./

A nemzetiségi tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója

 Előterjesztő: Csernus László tanácsnok

 

33./

A sport és szabadidő tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Bedő Dávid tanácsnok

 

34./

A társadalmi felelősségvállalással foglalkozó tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Rádi Károly tanácsnok

 

35./

A városüzemeltetési és városfejlesztési tanácsnok 2021. III. negyedévi beszámolója   

Előterjesztő: Budai Miklós tanácsnok

 

36./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

37./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

Zárt ülés:

 

38./

Helyiségbérlet díjhátralékának elengedése

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

39./

Szociális ügyek elbírálása

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

40./

Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa” elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Görög András a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

 

41./

Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

42./

Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője, intézményvezető-helyettese” elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

43./

Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

 

 

 

 

 

44./

Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

45./

Javaslat „Újbuda díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

46./

Javaslat „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozására

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

 

47./

Javaslat „Pro Architectura Újbuda" kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Erhardt Attila a Gazdasági Bizottság elnöke

 

48./

Javaslat képviselői méltatlansággal kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Daám Alexandra a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke

 

 

Budapest, 2021. szeptember 17.

 

                                                                                               dr. László Imre

 

 

 

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

A járványhelyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén való személyes részvételt mellőzni szíveskedjenek!

Az ülés eseményeit élőben közvetíti az Újbuda TV, valamint online nyomon követhetőek Újbuda Facebook oldalán, valamint az onkormanyzati.tv weboldalon.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!