Összesen 3950176 látogató
Összesen 7744 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2021.10.13.

Feltöltő : Balmazújváros 116 megtekintés

                                            

 

BALMAZÚJVÁROS VÁROS

       POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (IX.25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő- testület munkaterv szerinti ülését

 

2021. október 13. (szerda) napján de. 10.00 órára

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

 

Napirend:

I.     N y i l v á n o s  ü l é s

 

1.    Polgármesteri tájékoztató

2.    Jelentés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző

3.    Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester, a társulási tanács elnöke

4.    Beszámoló a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020 évi beszámolójának elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester, meghívott előadó: DHK. Kft. ügyvezetője

5.    Előterjesztés a város egészségügyi alap- és szakellátásának helyzetéről

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

6.    Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

7.    Előterjesztés Balmazújváros Város Környezetvédelmi Programja tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

8.    Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

9.    Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei számára történő gázbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

10. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan vételére irányuló lakossági kérelem elbírálása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 

11. Előterjesztés a Városi Zöldségpiac kiállítás céljára történő igénybe vétele tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

12. Előterjesztés egyes szociális és gyermekjóléti önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző

13. Különfélék

 

 

II.   Z á r t  ü l é s

 

 

 

1.  Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó, „Esély Otthon” pályázati kiírásra érkezett pályázatok elbírálása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 

 

 

Balmazújváros, 2021. október 8.

 

                                                                                                          Hegedüs Péter  

                                                                                                           polgármester